Aribo

Frans monnik en boekverluchter, werkzaam in het klooster van Saint-Emmeram in Ratisbonne in de 2e helft van de 10e eeuw. Volgens een inscriptie restaureerde hij samen met zijn confrater Adalpert voor zijn klooster de Codex Aureus van keizer Arnulfe (thans bewaard in München, Staatsbibliotheek). Aan beide artiesten is onder meer de miniatuur toe te schrijven waarop de abt Romwald (975-1001), de opdrachtgever van de restauratie, staat afgebeeld.

Catalogus

München, Bayerische Staatsbibliothek

Clm 55 Codex Aureus

Literatuur

Leidinger 1924, p. 24 e.v.

Bradley 1887-1889
Thieme-Becker 1907-1950
D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 1