Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms. 57, f. 103v detail met onderrand door Meester van Spitz