32dc1ebc13-Getty ms 57 f 42vr Sint Christoffel draagt het Kind Saint Christopher Carrying the Christ Child door Meester van Spitz - kleiner formaat

f.42v Sint Christoffel draagt het Kind Saint / Christopher Carrying the Christ Child (onderrand, detail)

Malibu, J. Paul Getty Museum
Ms 57
Spitz Getijdenboek

Verluchting door
de Meester van Spitz, de Meester van Guise, de Meester van de Harvard Hannibal

f.25r de vier evangelisten / the Four Evangelists

f.31r Kruisweg / Way to Calvary

f.42v Sint Christoffel draagt het Kind / Saint
Christopher Carrying the Christ Child

f.45v Sint Catharina / Saint Catherine Tended by
the Angels and Visited by the Queen

f.84r geboorte/nativity

f.89v aankondiging aan de herders / Annunciation
to the Shepherds

f.103v vlucht naar Egypte / The Flight into Egypt