Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms. 57, fol. 103v (detail)

Meester van Spitz

Spitz Master | Maître de Spitz

Frans boekverluchter, werkzaam in Parijs tussen ongeveer 1415 en 1425. Ontleent zijn naam aan een manuscript dat vroeger toebehoorde aan Joel Spitz en dat zich thans in het J. Paul Getty Museum te Malibu bevindt. De hand van de Meester van Spitz vinden we terug in een drietal getijdenboeken. In het 1e getijdenboek (Chantilly, Musée Condé ms. 66) schilderde hij alle 12 miniaturen. De Meester van Spitz was dstijds al bekend met de composities van de Gebroeders van Limburg (Herman, Paul en Johan van Limburg) uit de Belles Heures en de Très Riches Heures.

Zo gelijkt de Verkondiging aan de herders van de Spitz Meester in Chantilly (f. 62v) sterk op hetzelfde tafereel in de Belles Heures, waarbij voorts elementen uit dit tafereel in de Très Riches Heures zijn toegevoegd, zoals een aantal zwarte schapen tussen de witte kudde en de toevoeging van een groep herders met hun schapen in de verte (zie Clark 2005, p. 231). In het 2e, naamgevend, handschrift in het Getty Museum (ms. 57) vervaardigde de Meester van Spitz 18 van de in totaal 21 grote miniaturen; de overige 3 miniaturen zijn geschilderd door de Meester van Harvard Hannibal en de Meester van Guise. 

De Meester van Spitz werkte tenslotte opnieuw samen met de Meester van Guise, en een aantal andere verluchters, in zijn 3e handschrift, het Getijdenboek van Charlotte van Savoye (New York, Pierpont Morgan Library, ms. M 1004). In dit laatste handschrift nam de Spitz Meester slechts een zestal kleinere miniaturen voor zijn rekening. 

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms. 57, f. 31r: Kruisweg – Way to Calvary (detail)

Catalogus

Chantilly, Musée Condé

Ms 66 getijdenboek, Parijs, ca 1415

literatuur:

 • Meiss 1974 (1), p. 239, 362
 • Clark 2005

Malibu, J. Paul Getty Museum

Ms 57 getijdenboek (Spitz Getijdenboek), Parijs, ca 1415-25 verluchting door de Meester van Spitz: f. 25r de vier evangelisten, f. 31r kruisweg, f. 33v maagd en kind getroond, f. 42v Christoffer draagt Christuskind, f. 45v Sint Catharina, f. 50r annunciatie, f. 84r geboorte, f. 89v aankondiging aan de herders, f. 103v vlucht naar Egypte, f. 112r kroning van de Maagd, f. 138r koning David in gebed, f. 169v hof van Getsemane, f. 170v verraad van Jezus, f. 172v geseling, f. 176v Maagd en Kind, f. 181v kruisafneming, f. 187v pinksteren, f. 194r begrafenis; de Meester van Guise: f. 13r binnenkomst in Jeruzalem en de Meester van de Harvard Hannibal; f. 71r visitatie, f. 98v presentatie in de tempel

literatuur:

 • Meiss 1974 (1), p. 88, 362, 390
 • Clark 2003
 • Nijmegen 2005, nr. 109
 • Clark 2005, p. 231

New York, Pierpont Morgan Library

Ms m 1004 getijdenboek van Charlotte van Savoye, Parijs, ca 1420-23 verluchting door Meester van Bedford, volgeling van Meester van Boucicaut, Meester van Guise, Meester van Morgan 453 en Spitz Meester

literatuur:

 • Plummer 1982 nr. 2
 • Wieck 1997, nr. 56

Literatuur

 1. Meiss 1974 (1), p. 88, 362, 390
 2. Plummer 1982, nr. 2
 3. Wieck 1997, nr. 56
 4. Clark 2003
 5. Clark 2004
 6. Nijmegen 2005, nr. 109
 7. Clark 2005, p. 228-233