Hierboven: een van de oudste zelfportretten van een boekverluchter: Anno (links) overhandigt de door hem geschreven en verluchtte codex aan de Keulse bisschop Gero Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, Ms 1948 Gero-Codex, f. 7v