Londen, British Library, Ms 35254F, fragment met het Laatste Avondmaal. ca 1500