New York, Public Library, Ms  Spencer 26, f. 26v (detail)

Tickhill Psalter (Groep)

Groep van Engelse, waarschijnlijk rondtrekkende, boekverluchters, actief rond 1315. Ontleent haar naam aan de vervaardiging van het beroemde Tickhill Psalter, gemaakt rond 1314 in Worksop Priory, Nottinghamshire, in opdracht van de prior met deze naam. Dit handschrift is een van de grote schatten van de Public Library van New York. Volgens Marks & Morgan 1981, nr. 18 bevat dit psalter op folio 1 een 15e eeuwse inscriptie die meldt dat het handschrift werd gekalligrafeerd en verlucht door John Tickhill zelf.

New York, Public Library, Ms  Spencer 26, f. 26v

Tot de handschriften van deze groep behoren twee psalters in Londen, Lambeth Palace en München, Bayerische Staatsbibliothek, alsmede het Papenham-Clifford getijdenboek. Getijdenboeken waren perfecte huwelijksgeschenken, waarin en waarmee de aspiraties en favoriete tijdsverdrijven van hun opdrachtgevers konden worden getoond. Het heraldisch bewijsmateriaal uit onderhavig handschrift, vroeger geassocieerd met Sir Richard Grey en Joan Fitzpayn die huwden in 1308, wordt thans in verband gebracht met het huwelijk van John de Pabenham en Joan Clifford, dat plaatsvond in 1315.

Ook de initialen uit een psalter dat thans bewaard wordt in de Hungtington Library in San Marino vertonen stilistische verwantschap met de initialen uit het Tickhill Psalter.

Catalogus

Cambridge, Fitzwilliam Museum

Ms  242 Getijdenboek van Papenham-Clifford (voorheen: Grey-Fitzpayn), Engeland, ca. 1315

literatuur:

Londen, Lambeth Palace Library

Ms 233 psalter, Engeland, Nottinghamshire (Worksop priory), ca 1315

literatuur:

 • Rickert 1954, p. 146
 • Sandler 1986, nr. 30

München, Bayerische Staatsbibliothek

Cod gall 16 psalter, Engeland, Nottinghamshire (Worksop priory), ca 1315

literatuur:

 • Rickert 1954, p. 146

New York, Public Library

Ms  Spencer 26 Tickhill Psalter, Engeland, Worksop Priory, Nottinghamshire, ca. 1314

New York, Public Library, Ms  Spencer 26, f. 104r (onvoltooid)

literatuur:

 • De Ricci 1935-1940, II, p. 1340
 • Rickert 1954, p. 146||Marks & Morgan 1981, nr. 18
 • Sandler 1986, nr. 26
 • New York 2005-2006, nr. 41

Literatuur

 1. James 1895 (1), p. 399
 2. De Ricci 1935-1940, II, p. 1340
 3. Egbert 1940
 4. Rickert 1954, p. 146
 5. Marks & Morgan 1981, nr. 18
 6. Wormald & Giles 1982, p. 157-160
 7. Sandler 1986, nrs. 26, 30, 31
 8. Kauffmann 2003, p. 229
 9. Cambridge 2005, nr. 81
 10. http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/gallery/CambridgeIlluminations/themes.html (2005)
 11. New York 2005-2006, nr. 41