Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms lat 10525, f. 1v (detail)

Lodewijk de Heilige (Werkplaats van het Psalter van)

Franse werkplaats, actief rond 1250-1270, die haar naam ontleent aan de door haar uitgevoerde verluchting van een psalter voor Lodewijk de Heilige. De eenvormigheid van de binnen deze werkplaats gehanteerde stijl maakt het moeilijk verschillende handen in het aan haar toegeschreven werk te onderkennen. Duidelijk is wel dat aan het psalter van Lodewijk minimaal 6 verluchters hebben meegewerkt. 

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms lat 10525, f. 3v: de Ark van Noach

Een ander schitterend psalter dat uit deze werkplaats afkomstig is bevindt zich thans in Cambridge. Op de afgebeelde folio’s III en IV zien we op de linkerpagina David treurend over de dood van Absalom, terwijl hij op de rechterpagina Solomon erkent als zijn opvolger. Deze pagina’s behoren tot de beste prestaties van de artiesten, schrijvers en opdrachtgevers die het 13e eeuwse Parijs omvormden tot het belangrijkste centrum van de Europese boekverluchtingskunst.

Het handschrift werd waarschijnlijk gemaakt voor Isabelle van Frankrijk (1225-1270), de vrome zuster van Lodewijk IX die de Sainte Chapelle liet bouwen. Het handschrift is een zuster handschrift van Lodewijk’s eigen psalter, thans bewaard in Parijs. Het is verleidelijk zich voor te stellen dat broer en zuster hun gebedenboeken gezamenlijk planden ter verheerlijking van hun devote piëteit en intieme band die ze samen tijdens hun leven deelden.

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms lat 10525, f. 4r:

Catalogus

Cambridge, Fitzwilliam Museum

Ms 300 psalter-getijdenboek van Isabella van Frankrijk, Parijs, ca 1255

literatuur:

 • Cockerell 1905
 • Londen 1908, nr. 135
 • Cambridge 1966, nr. 45
 • Backhouse 1967-1968, p. 89
 • Parijs 1968, nr. 126
 • Branner 1977, p.  132-7, 176-7, 238-9, nr. 11
 • Wormald & Giles 1982, p. 280-4
 • Thomas 1985, p. 17-18
 • Robinson 1988, nr. 202
 • Cambridge 2005, nr. 72

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms lat 10525 Psalter van Lodewijk de Heilige, Parijs, ca 1255

literatuur:  

 • Omont 1906
 • Delisle 1907, I, p. 175-6
 • Leroquais 1940-1941, II, p. 101-5
 • Parijs 1955, nr. 11
 • Parijs 1968, nr. 125
 • Thomas 1970
 • Branner 1977, p.  132-7, 176-7, 238-9, nr. 11
 • Thomas 1985, p. 17-18
 • Die psalmen 1997
 • Walther 2001, p. 178-181, 480

Ms lat 12614 heiligenleven, Parijs ca 1255-1280

literatuur:

 • Branner 1977, p. 239)

Ms lat 12834 martyrologium, Parijs ca 1278-1279

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms lat 12834, f. 32r

literatuur:

 • Branner 1977, p. 239

Ms lat 15185 bijbel, Parijs, ca 1255-1280 verwantschap met de Werkplaats van het Psalter van Lodewijk de Heilige

literatuur:

 • Branner 1977, p. 239

Parijs, Bibliothèque de Ste-Geneviève

Ms 25 bijbel, Parijs, ca 1255-1280 verwantschap met de Werkplaats van het Psalter van Lodewijk de Heilige

literatuur:

 • Branner 1977, p. 239

Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek

Cod 1371 Raymond de Penaforte, Summa de casibus poenitentialibus, Parijs, ca 1255-1280 verwantschap met de Werkplaats van het Psalter van Lodewijk de Heilige

literatuur:

 • Branner 1977, p. 239

Literatuur

 1. Cockerell 1905
 2. Omont 1906
 3. Delisle 1907, I, p. 175-176
 4. Londen 1908, nr. 135
 5. Leroquais 1940-1941, II, p. 101-105
 6. Parijs 1955, nr. 11
 7. Cambridge 1966, nr. 45
 8. Backhouse 1967-1968, p. 89
 9. Parijs 1968, nrs. 125, 126
 10. Thomas 1970
 11. Branner 1977, p. 132-7, 176-7, 238-9, nr. 11
 12. Wormald & Giles 1982, p. 280-284
 13. Thomas 1985, p. 17-18
 14. Robinson 1988, nr. 202
 15. Die psalmen 1997 (diverse afbeeldingen door het hele boek)
 16. Walther 2001, p. 178-181, 480
 17. Cambridge 2005, nr. 72