Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms 10, f. 22r: The Virgin and Child Enthroned (detail)

Guillaume Lambert (Werkplaats)

Werkplaats van boekverluchters, actief in Lyon (Frankrijk) tussen ongeveer 1480 en 1500. De werkplaats ontleent haar naam aan de copiist Guillaume Lambert, die, waarschijnlijk voor zichzelf, een getijdenboek vervaardigde te Lyon in 1484 (Londen, catalogus Quaritch, 1931, nr. 47; huidige verblijfplaats onbekend).

Het aan deze werkplaats toe te schrijven oeuvre kan onderverdeeld worden in een drietal groepen: een groep handschriften rondom het voormelde naamgevende getijdenboek, gekenmerkt door een rudimentaire stijl en een versimpelde weergave (o.a. Rouen 3027, Wenen s.n. 2598, Pierpont Morgan M 83, Parijs, Bibliothèque Nationale, ms fr 698).

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms 10, f. 27r: Kruisiging

Een 2e groep wordt gekenmerkt door meer ontwikkelde composities, met meer gedetailleerde landschappen, en personages die altijd te voet gaan. Deze 2e groep is waarschijnlijk anterieur aan de 1e.

Handschriften behorende tot deze 2e groep zijn o.a. Malibu ms 10, Vaticaanstad ms lat 3780, Parijs, Bibliothèque Nationale, ms fr 989 en ms n.a. lat 3117). De 3e groep schaart zich rond een opvallend getijdenboek dat in grisaille is uitgevoerd (Parijs, Bibliothèque Nationale, ms lat 18015).

Jacobs 1993 heeft, in aansluiting op deze onderverdeling, een drietal individuele verluchters onderscheiden, te weten de Meester van Guillaume Lambert, de Meester van Getty Ms. 10 en de Meester van Rosenberg. Burin 2001 voegt daar vervolgens nog aan toe de Meester van Boilly en de Meester van de Histoire Ancienne.

Catalogus

Chantilly, Musée Condé

Ms 833-834 Valerius Maximus, Lyon, ca 1475-1486 verluchting vol. I door Meester van de Histoire ancienne, vol. II door de Meester van Getty 10, de Meester van Guillaume Lambert en de Meester van de Grijze gezichten lit: Avril & Reynaud 1993, p. 358

Malibu, J. Paul Getty Museum

Ms 10 getijdenboek, Lyon, 1478

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms 10, f. 78r: Vlucht naar Egypte

literatuur:

  • Avril & Reynaud 1993, p. 358

Ms 25 Gerson, Passion de nostre Seigneur

literatuur:

  • Avril & Reynaud 1993, p. 358

New York, Verzameling A. Rosenberg

ms 184 getijdenboek, verluchting door Werkplaats van Guillaume Lambert en Jean Colombe lit: Avril & Reynaud 1993, p. 359

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 989 Pierre Thomas, Défense de la Conception immaculée de la Vierge Marie lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 200

Ms lat 18015 getijdenboek, Lyon ca 1475-1480 lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 198

Ms nouv. Acq. Lat 3117 getijdenboek, Lyon ca 1485  (ook aangemerkt als werk van Jean Colombe, zie aldaar) lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 201

Parijs, Bibliothèque Sainte-Geneviève

Ms 3034 Chroniques de France abrégées lit: Avril & Reynaud 1993, p. 358

Rouen, Bibliothèque municipale

Ms 3027 getijdenboek lit: Avril & Reynaud 1993, p. 358

Vaticaanstad, Bibliotheca Apostolica Vaticana

Ms vat lat 3780 getijdenboek lit: Avril & Reynaud 1993, p. 358

Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek

Cod ser n 2598 getijdenboek lit: Avril & Reynaud 1993, p. 358

Literatuur

  1. Avril & Reynaud 1993, p. 358, 359, nrs. 184, 198-203
  2. Burin 2001, nr. 16