Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms lat 9428, f. 71v (detail)

Drogo te Metz (School)

Karolingisch scriptorium, gevestigd in Metz. Opvolger van het Scriptorium van Reims en van de Eerste Hofschool van Karel de Kale. Dit scriptorium werd actief tegen het midden van de 9e eeuw. Weer is de stuwende kracht een man van het hof van Karel de Grote en wel diens onwettige zoon Drogo, die vanaf 823 bisschop en vanaf 844 aartsbisschop van Metz was. Voor hem werd in de 15 jaar tot zijn dood in 855 een kleine groep handschriften verlucht die tot de hoogtepunten van de Karolingische boekverluchting gerekend kunnen worden.

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms lat 9428

Slechts een viertal handschriften zijn in dit scriptorium verlucht, te weten het Sacramentarium van Drogo en een tweetal evangeliaria, alle bewaard in Parijs, alsmede een astronomisch-computistisch handboek, bewaard in Madrid (zijnde een kopie van een gelijksoortig handschrift vervaardigd door de Groep van het Kroningsevangeliarium).

In de afgebeelde initiaal D zien we kleine figuren en taferelen die zich binnen het vlechtwerk van de ranken van de initiaal bevinden. Dit grijpt terug op een oud gebruik dat het eerst in de insulaire codices van de 8e eeuw voorkomt, vervolgens op het continent en ook in de Karolingische handschriften wordt overgenomen, en tenslotte eeuwen later in de Romaanse kunst een essentiële plaats zal verwerven.

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms lat 9428, f. 58: initiaal D

Catalogus

Madrid, Biblioteca Nacional

Cod 3307 Astronomisch-computistisch handboek, Metz ca 840

literatuur:

 • Koehler 1960, p. 119-127
 • Aken 1965, nr. 479
 • Mütherich & Gaehde 1977, p. 13, 26, nr. 27
 • Dodwell 1993, p. 56
 • Utrecht 1996, nr. 12

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms lat 9383 evangeliarium, Metz, ca 835-845

literatuur:

 • De Hamel 1986, p. 49, 52
 • Parijs 2007, nr. 55

Ms lat 9388 evangeliarium, Metz, ca 845-855

literatuur:

 • De Hamel 1986, p. 49, 52
 • Parijs 2007, nr. 54

Ms lat 9428 Sacramentarium van Drogo, Metz tussen 850 en 855

literatuur:

 • Koehler 1960, p. 143-167
 • Koehler & Mütherich 1971, p. 97-107
 • Mütherich 1974
 • Mütherich & Gaehde 1977, p. 13, 27, nrs. 28-29
 • Unterkircher 1977
 • Utrecht 1996, nr. 11
 • Parijs 2007, nr. 53

Literatuur

 1. Boeckler 1930
 2. Koehler 1960, p. 119-127, 143-167
 3. Aken 1965, nr. 479
 4. Koehler & Mütherich 1971, p. 97-107
 5. Mütherich 1974
 6. Mütherich & Gaehde 1977, p. 13, 26, 27, nrs. 27, 28-29
 7. Unterkircher 1977
 8. De Hamel 1986, p. 49, 52
 9. Dodwell 1993, p. 56, 60
 10. Utrecht 1996, catalogus nrs. 11, 12
 11. Parijs 2007, nrs. 53, 54, 55