Washington, Library of Congress, Rosenwald Collection, Ms 10, f 49r (detail)

Getijdenboeken uit de jaren 1520 (Werkplaats)

(1520s Hours workshop | Atelier des heures des années 1520)

Werkplaats van boekverluchters, actief in Frankrijk, waarschijnlijk in Parijs, mogelijk ook in Antwerpen (zie hierna) maar wellicht ook in Tours in de jaren 1520-1530. De aan deze werkplaats toe te schrijven getijdenboeken zijn qua formaat en uitvoering gelijkaardig en stemmen overeen met de in die tijd gedrukte getijdenboeken, gepubliceerd in Parijs door Geofroy Tory.

Het is dan ook waarschijnlijk dat tot de werkplaats behorende verluchters de houtsnedes voor deze gedrukte werken hebben ontworpen. De verluchters putten hun inspiratie uit het werk van Albrecht Dürer en de Antwerpse maniëristen, waarbij de stijl waarin zij hun figuren met gewaden schilderden sterk afhankelijk was van Italiaanse prototypes.

Tot de onderscheiden kunstenaars die tot de werkplaats gerekend kunnen worden behoren de Meester van het Getijdenboek van Ango, de Meester van het Getijdenboek van Gouffier, de Meester van het Psalter van Gouffier, de Meester van het Getijdenboek van Henri II, de Meester van de Getty Brieven alias Noël Bellemare, de Meester van Jean de Mauléon en Geoffroy Dumoustier.

(Veel van) het werk van deze werkplaats wordt thans geassocieerd (aldus Cambridge 2005, nr. 106) met Noël Bellemare (gedocumenteerd van 1512 tot 1546). Deze schilder, verluchter en ontwerper van gebrandschilderd glas, werkte in Antwerpen en Parijs.

De Meester van Doheny was een van zijn medewerkers en aan hem wordt o.a. de verluchting van het Dutuit getijdenboek (Parijs, Petit Palais) toegeschreven, alsook die van een zeer bijzonder getijdenboek geveild bij Sotheby’s op 21 juni 1988, lot 115. Dit ovaalvormige getijdenboek bevat de gebruikelijke miniaturen met bijvoorbeeld de annunciatie en het verraad, echter: alle menselijke figuren ontbreken!

Washington, Library of Congress, Rosenwald Collection, Ms 10, f 10v-11r

Catalogus

Baltimore, Walters Art Museum

Ms W 449 getijdenboek, Frankrijk (Tours?), 1524

literatuur:

 • Plummer 1982, nr. 130
 • Kren 1983, nr. 25, nt. 1
 • Wieck 1988 (2001), nr. 77, pl. 15, figs. 8, 17, 132
 • Randall 1992, nr. 209

Cambridge, Fitzwilliam Museum

Ms 134 getijdenboek, Parijs, ca 1525

literatuur:

 • Kren 1983, nr. 25, nt. 1
 • Cambridge 2005, nr. 106

Cleveland, Cleveland Museum of Art

Ms 2003.174.1 en 2003.174.2 twee bladen uit getijdenboek, met David en gebed en versierde tekstpagina, Parijs, ca 1530-1535

Cleveland, Cleveland Museum of Art, Ms 2003.174.1 en 2003.174.2 twee bladen uit getijdenboek, met David en gebed en versierde tekstpagina

literatuur:

 • http://www.clevelandart.org

Londen, British Library

Ms add 35318 getijdenboek, Frankrijk (Parijs), ca 1525-30

literatuur:

 • Kren 1983, nr. 25
 • Backhouse 1997, nr. 207

Londen, Sotheby’s

Catalogus 21 juni 1988, lot 115 getijdenboek, in ovaal formaat, Parijs of Tours, ca 1525

literatuur:

 • Sotheby’s 21 juni 1988, lot 115

Londen, Victoria & Albert Museum

Ms 1721-1921 Epistles

literatuur:

 • Kren 1983, nr. 25, nt. 1

Malibu, J. Paul Getty Museum

Ms Ludwig I 15 Epistles, door Meester van de Getty Brieven, zie verder aldaar

literatuur:

 • Euw & Plotzek 1979-1985, band I, p. 134-39
 • Kren 1983, nr. 25, nt. 1

New York, Alexander P. Rosenberg Collection

Ms 9 getijdenboek

literatuur:

 • Plummer 1982, nr. 131
 • Kren 1983, nr. 25, nt. 1

New York, Pierpont Morgan Library

Ms M 452 getijdenboek

literatuur:

 • Plummer 1982, nr. 132
 • Kren 1983, nr. 25, nt. 1

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 5715 Etienne le Blanc, Les Gestes de Blanche de Castille, 1526

Parijs, Bibliotheque Nationale ms. fr. 5715, f. av (detail)

Ms n. acq. lat. 3090 Getijdenboek van Anne van Oostenrijk

literatuur:

 • Kren 1983, nr. 25, nt. 1

Ms Smith-Lesouëf 42 getijdenboek

literatuur:

 • Kren 1983, nr. 25, nt. 1

Parijs, Petit Palais, Dutuit Collectie

Ms Dutuit 37 getijdenboek, Parijs, ca 1530-1540

literatuur:

 • Kren 1983, nr. 25, nt. 1
 • Parijs 2011, p. 247-8
 • Orth 2015, vol. II, nr. 44, p. 338
 • Rouen 2016-2017, nr. 65

Rotthalmünster, Antiquariat Heribert Tenschert

Catalogus Leuchtendes Mittelalter VI (1994), nr. 76 getijdenboek, Parijs of Tours, ca 1525, verluchting door twee meesters uit de Werkplaats van de Getijdenboeken van de jaren 1520, waaronder de Meester van Jean de Mauléon

literatuur:

 • Drouot catalogus 17 juni 1960, lot 20
 • König 1994, nr. 76

Washington, Library of Congress, Rosenwald Collection

Ms 10 getijdenboek, Parijs, 1524

Washington, Library of Congress, Rosenwald Collection, Ms 10, f 6v-7r

literatuur:

 • Kren 1983, nr. 25, nt. 1

Literatuur

 1. Drouot catalogus 17 juni 1960, lot 20
 2. Euw & Plotzek 1979-1985, band I, p. 134-139
 3. Plummer 1982, nrs. 130, 131, 132
 4. Kren 1983, nr. 25
 5. Sotheby’s 21 juni 1988, lot 115
 6. Wieck 1988 (2001), nr. 77, pl. 15, figs. 8, 17, 132
 7. Randall 1992, nr. 209
 8. König 1994, nr. 76
 9. Backhouse 1997, nr. 207
 10. Cambridge 2005, nr. 106
 11. Parijs 2011, p. 247-8
 12. Orth 2013
 13. Orth 2015, vol. II, nr. 44, p. 338
 14. http://www.clevelandart.org
 15. Rouen 2016-2017, nr. 65