(Sint) Dunstan

Engels abt en aartsbisschop, mogelijk ook boekverluchter. Sint Dunstan was van ca 943 tot 957 abt van Glastonbury, en van 961 tot 988 aartsbisschop van Canterbury. Hij wordt door zijn biograaf Osbern beschreven als bekwaam in het maken van afbeeldingen en het vormen van letters (“facere picturam, litteras formare”) (zie Alexander 1978, p. 88).

Waarschijnlijk was Dunstan de kunstenaar die de beroemde tekening op folio 1 van het Glastonbury Classbook, thans in Oxford, heeft gemaakt; de figuur die voor Christus in aanbidding ligt is in dat geval dan ook een zelfportret van Dunstan.

Catalogus

Oxford, Bodleian Library

Ms auct f.4.32 verzamelhandschrift over o.m. grammatica (Glaston Bury Classbook), Engeland, midden 10e eeuw

Literatuur

  1. Rickert 1954, p. 37, 38
  2. Alexander 1978, p. 88
  3. Alexander 1992, p. 9, noot 49, fig. 10