Francesco da Barberino

Italiaans notaris en schrijver, die veelal bij zijn geschriften de verluchtingen zelf ontwierp en door professionele verluchters liet uitvoeren. In minimaal een geval schilderde hij de verluchtingen zelf, te weten in het thans te Vaticaanstad bewaard gebleven handschrift getiteld documenti d’Amore, gemaakt rond 1310. Francesco da Barberino (eigenlijk: Francesco di Néri di Ranuccio) werd geboren in 1264 in Barberino en overleed tijdens de beruchte pestepidemi van 1348 in Florence. In 1294 was Barberino notaris in Bologna, hij studeerde van 1304 tot 1308 in Padua en verbleef aan het pauselijke hof in Avignon, Frankrijk tussen 1309 en 1313.

Catalogus

Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana

Ms barb lat 4077 Francesco da Barberino, Documenti d’Amore, Avignon, ca 1310

literatuur:

  • Sterling 1987, p. 76-85

Literatuur Sterling 1987, p. 76-85