New York, Pierpont Morgan Library
Ms M 53, f. 16v: detail met inscriptie van de naam van Giovanni II Bentivoglio

Francesco Francia

(Francesco Raibolini)

Italiaans paneelschilder, goudsmid en ook boekverluchter, geboren in Bologna ca 1450 en overleden aldaar op 5 januari 1517. Francesco Francia (eigenlijk: Francesco Raibolini) werd opgeleid samen met Marco Zoppo. Zijn oudst bekende werk is de Felicini Madonna uit 1494. Na zijn opleiding werkte Francia samen met Lorenzo Costa. Hij werd beïnvloed door de stijl van Ercole de’Roberti en Lorenzo Costa. Nadat Francia hofschilder in Mantua werd, raakte hij meer beïnvloed door het werk van Pietro Perugino en Rafael. Hij werkte samen met Biago Pupini.

Mogelijk werkte Francesco Francia mee een de verluchting van een handschrift, thans bewaard in de Pierpont Morgan Library, dat werd verlucht voor Giovanni II Bentivoglio, wiens portret met inscriptie van zijn naam voorkomt op de folio 16v.

New York, Pierpont Morgan Library Ms M 53, f. 16v: Giovanni II Bentivoglio geknield voor Maagd en Kind

Catalogus

New York, Pierpont Morgan Library

Ms M 53 Officium B. Mariae Virginis, Bologna, ca 1497 verluchting door o.a. Girolamo Pagliarolo, Francesco Francia, Amico Aspertini, Lorenzo Costa, Tamaroccio en Chiodarolo

Literatuur

  1. New York 1934, nr. 128
  2. De Ricci 1935-1940, II, p. 1375
  3. Harrsen 1953, nr. 83, pls. 60, 61
  4. Salmi 1955, p. 62, 63, afb. 79
  5. New York 1984, nr. 44
  6. Tosetti Grandi 1985, p. 331-3, 348-51
  7. London-New York 1994-1995, nr. 24
  8. Krieger 1996 (f. 16v door Francesco Francia)