Londen, British Library, ms Harley 6205, f .3r: Roundel of portrait of King Francis I of France (detail)

Godefroid (Godefroy) le Batave

Link naar Ms Français 24955 La vie de la belle et clere Magdalene, Parijs of Blois, ca 1517

Boekverluchter, afkomstig uit de Nederlanden, maar werkzaam in Frankrijk rond 1525. Zijn stijl sluit aan bij die van de Werkplaats van de getijdenboeken van de jaren 1520 (waartoe onder anderen behoort de Meester van de Getty Brieven).

In zijn verluchtingen van de driedelige “la guerre gallique” (thans verspreid over de bibliotheken van Chantilly, Londen en Parijs) volgt Godefroid de Bourgondische traditie van grisaille verluchting van de oorspronkelijke teksten van deze handschriften, te weten de “Gallische oorlogen” door Caesar.

Hoewel werkzaam in Frankrijk en van Nederlandse afkomst, blijkt duidelijk uit zijn werk dat Godefroid het vak leerde in Antwerpen.

Volgens Leproux 2015 is Godefroid  le Batave mogelijk de ontwerper van het iconografische programma van een manuscript van de Roman de Lérian en Lauréolle (Carcer d’Amour), bestemd voor Marguerite de Navarre (BNF, fr. 2150), waarvan de miniaturen zouden zijn uitgevoerd door Noël Bellemare (f. 1v, 2r, 77v) en Étienne Colaud. In Parijs 2017-2018, nr. 39, wordt er evenwel de voorkeur aan gegeven om de auteur van deze 3 miniaturen voorlopig aan te duiden als de Meester van de Carcer d’Amour.

Een andere samenwerking tussen Godefroid en Bellemare is te vinden in een reeks tekeningen die nu worden bewaard in het Ashmolean Museum in Oxford (o.a. J.W.616, 620).

Londen, British Library, Ms Harley 6205, f. 43r: Caesar wordt eer bewezen door de gallische ambassadeurs

Catalogus

Chantilly, Musée Condé

Ms fr 1139 Francois du Moulin et Albert Pigghe, Les commentaires de la guerrre gallique, vol. III, Parijs of Blois, 1519

Londen, British Library

Ms Harley 6205 Francois du Moulin et Albert Pigghe, Les commentaires de la guerrre gallique, vol. I, Parijs of Blois, 1519

literatuur:

 • Kren 1983, p. 147, nr. 24
 • Orth 1983
 • Backhouse 1997, nr. 205
 • Orth 2015, I, ill. 9-12, pp. 287-88, II, pp. 29-35, cat. no 3
 • Parijs 2017-2018, nr. 34

Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal

Ms 6480 Petrarch, Les Triomphes, ca 1524-26

Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal, Ms 6480, f 1v-2r

literatuur:

 • Orth 1983
 • Parijs 2017-2018, nr. 37

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 1890, ca 1517

Ms fr 2088, 1516

Ms fr 2150 Diego de San Pedro, Roman de Lérian et Lauréolle (Carcer d’Amour), Parijs, ca 1525-1530 verluchting door Noel Bellemare of de Meester van de Carcer d’Amour (f. 1v, 2r, 77v) en Etienne Colaud (alias de Meester van Francois I de Dinteville), mogelijk naar ontwerpen van Godefroid le Batave

literatuur:

 • Leproux 2015
 • Parijs 2017-2018, nr. 39

Ms fr 13429 Francois du Moulin et Albert Pigghe, Les commentaires de la guerrre gallique, vol. II, Parijs of Blois, 1519

Ms fr 24955, La vie de la belle et clere Magdalene, Parijs of Blois, ca 1517

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms fr 24955, f. 58r

Literatuur

 1. Euw & Plotzek 1979, deel 1, I 15, m.n. p. 136
 2. Kren 1983, p. 147, nr. 24
 3. Orth 1983
 4. Orth 1984
 5. Parijs 1995, p. 172
 6. Backhouse 1997, nr. 205
 7. Leproux 2015
 8. Orth 2015, I, ill. 9-12, pp. 287-88, II, pp. 29-35, cat. no 3
 9. Parijs 2017-2018, nrs. 34, 36, 37, 39