Parijs, Bibliotheque Nationale, ms lat 11978, f. 314r (detail)

Guillaume Hugueniot

Frans boekverluchter, werkzaam in de 2e  helft van de 15e  eeuw. Zijn naam komt voor in een rekening uit 1472 waarin hij be­taald wordt voor 27 miniaturen en 229 initialen in een exem­plaar van de “Postillae” van Nicolas van Lyra. De verluchting van de laatste 3 delen (ms lat. 11976-8) nam hij voor zijn rekening.

Zijn hand treffen we voorts alleen aan in een getijdenboek in New York, Pierpont Morgan Library, in een Boccaccio thans in Rouen, 2 losse bladen in Musée Cluny in Parijs, en in een in 2000 door Christie’s geveild getijdenboek.

Catalogus

Londen, Christie’s

Catalogus 11-13 juli 2000, lot 45 getijdenboek, Besançon, 1450-1475

literatuur:

  • Christie’s 11-13 juli 2000, lot 45

New York, Pierpont Morgan Library

Ms G 55 getijdenboek van Pierre de Bosredont, Langres, ca 1465

literatuur:

  • Avril & Reynaud 1993, p. 184
  • Wieck 1997, p. 15

Parijs, Bibliotheque Nationale

Mss lat. 11972-11978 Postillae van Nicolas van Lyra, Troyes )?), ca 1460-1470, verluchting door de Meester van het Troyese Missaal: o.a. vol. I, f. 1r; Guillaume Hugueniot: overige verluchting vanaf f. 21r in vol. III, en in de volumes IV, V, VI en VII

Parijs, Bibliotheque Nationale ms lat 11978, f. 1r

literatuur:

  • Parijs 1904, nr. 149
  • Avril & Reynaud 1993, nr. 98

Rouen, Bibliotheque municipale

Ms 3045 Boccaccio, ca 1450-1475

literatuur:

  • Avril & Reynaud 1993, p. 184

Literatuur

  1. Parijs 1904, nr. 149
  2. Avril & Reynaud 1993, nr. 98
  3. Wieck 1997,  p. 15
  4. Christie’s 11-13 juli 2000, lot 45