Geseling (detail)

Jan Brueghel de Oude

Vlaams kunstschilder, werkzaam in de barokperiode. Geboren te Brussel, 1568 en overleden in Antwerpen op 13 januari 1625. Jan Brueghel was de zoon van Pieter Brueghel de Oude en vader van Jan Brueghel de Jonge.

Jan Brueghel de Oude schilderde niet alleen historiestukken, mythologische scènes en allegorische reeksen, maar met name landschappen en bloemstukken met een uiterste nauwgezetheid en gedetailleerdheid. Hieraan dankt hij zijn bijnaam Fluwelen Brueghel.

Een onderbelicht onderdeel van zijn oeuvre vormen de door hem vervaardigde miniaturen. Helaas zijn er hiervan niet veel bewaard gebleven.

Eerst onlangs doken een zestiental losse miniaturen op, met scenes uit het leven van Jezus en de Maagd. Deze miniaturen worden thans bewaard in een privéverzameling in België. Jaco Rutgers, “Jan Brueghel the Elder as a Miniaturist” beschrijft deze miniaturen in een essay uit oktober 2014.

In een brief uit 1619 van Brueghel aan Kardinaal Federico Borromeo verwijst Bruegel naar 38 miniaturen die hij in opdracht van Aartsbisschop Albert en diens echtgenote Isabella heeft vervaardigd. Deze miniaturen zijn thans spoorloos. De miniaturen in de Belgische collectie behoren in ieder geval niet tot deze 38 miniaturen. Zij werden veel vroeger gemaakt, waarschijnlijk kort na de terugkeer in 1596 van Brueghel uit Italië.

Her is goed mogelijk dat Brueghel met zijn miniaturen een familietraditie voortzette, hij genoot immers zijn schildersopleiding onder anderen van zijn grootmoeder Mayken Verhulst, en zij was een miniatuurschilderes.

Catalogus

België, privéverzameling

16 losse miniaturen met scenes uit het leven van Jezus en de Maagd

Literatuur

  • Jaco Rutgers, “Jan Brueghel the Elder as a Miniaturist“, 2014
  • Elizabeth Alice Honig, Jan Brueghel and the Senses of Scale, 2016