Oxford, Bodleian Library, Ms. Bodley 264, f. 81v (detail – bas-de-page)

Jehan de Grise

Vlaams boekverluchter, werkzaam rond 1344 wellicht in Tournai (Doornik) dan wel Brugge. Zijn naam kennen we uit het colofon van een geïllustreerde Alexander-Roman, thans bewaard in de Bodleian Library. In dit colofon staat vermeld dat het schrijfwerk werd voltooid op 18 december 1338 en dat de verluchting werd voltooid op 18 april 1344 door Jehan de Grise (Che livre fu parfais de le enluminure au XVIII jour davryl. Per Iehan de Grise. Lan de grace M.CCC.XXXVIII.). Een later toegevoegd reisverslag van Marco Polo is in Engeland verlucht door Johannes. Ook de medewerking van de Doornikse boekverluchter Pierart dou Thielt wordt vermoed.

Oxford, Bodleian Library, Ms. Bodley 264, f. 1r (detail)

Catalogus
Oxford, Bodleian Library
Ms Bodley 264 Li Romans du Boin Roi Alexandre/Li Livres du Graunt Caam; f. 1-208 is de Alexander Roman, in 1344 verlucht door Jehan de Grise en/of Pierart dou Thielt; ff. 209-215v is een later toegevoegd verhaal over Alexander de Grote, ff. 218-271v is een reisverslag van Marco Polo, verlucht in Engeland door Johannes, zie signatuur op fol. 220 op de zoom van het gewaad van de Graunt Caam: “Johannes me fecit” lit: De Mély 1913, p. 62||Pächt & Alexander 1966, dl. 1, p. 297||Hassall & Hassall 1976, p. 101-104||Marks en Morgan 1981, p. 26, nr. 35||De Hamel 1986, plaat 141||Smeyers 1998, p. 144-145||Cruse 2011

Oxford, Bodleian Library, Ms. Bodley 264, f. 43v (detail)

Literatuur
De Mély 1913, p. 62
Pächt & Alexander 1966, dl. 1, p. 297
Hassall & Hassall 1976, p. 101-104
Marks en Morgan 1981, p. 26, nr. 35
De Hamel 1986, plaat 141
Smeyers 1998, p. 144-145
Cruse 2011
Bradley 1887-1889, II, p. 69
Thieme-Becker 1907-1950
D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 101

Oxford, Bodleian Library, Ms. Bodley 264, f. 188v (detail)