Londen, British Library
Ms Harley 7026, f. 5
r: detail met engelen

John Siferwas

Engels boekverluchter, geboren ca 1360 en overleden ca 1430 in Zuid West Engeland. Hij deed samen met Herman Scheerre en Johannes de internationale gotiek in Engeland wortel schieten en domineerde er gedurende de eerste dertig jaren van de 15e eeuw de boekverluchting.

John Siferwas, een dominicaner broeder, wordt voor het eerst genoemd in 1380 en heeft waarschijnlijk het grootste deel van zijn werkzaam leven op een priorij ergens in het zuidwesten van Engeland doorgebracht. De meest veelzeggende getuigenissen van Siferwas’ stijl zijn het rijkelijk versierde Sherborne Missaal en het Lovell Lectionarium. De weelderige plooival en de nobele gelaatstrekken van zijn personages houden zich aan de stilistische maatstaven van de internationale gotiek.

In afwijking daarvan bedient Siferwas zich van een krachtiger, ruiger koloriet, zijn taferelen missen diepte en dreigen overspoeld te worden door personages, terwijl de woelige randversiering herhaaldelijk de initialen overwoekert. Deze nadruk op randversiering en omlijsting heeft, evenals zijn nauwgezette weergave van de natuur, veel te danken aan de vroeg 14e eeuwse monumentale schilderkunst van East Anglia, maar hij versmolt deze inheemse kenmerken met de nieuwe “zachte” figuurstijl tot een hoogstpersoonlijke en oogstrelende kunst.

Met de internationale gotiek is hij wellicht in aanraking gekomen door voorbeelden uit Noordwest-Duitsland, want men vindt in zijn stijl en iconografie elementen die omstreeks 1400 ook voorkomen in de kunst van Keulen en Westfalen. De afgebeelde Kruisiging uit het Missaal van Sherborne is hiervan een goed voorbeeld.

Londen, British Library
Ms Harley 7026, f. 4v: John Siferwas presenteert handschrift aan Lord Lovell

Londen, British Library
Ms add 74236, Sherborne Missaal, p. 380: Kruisiging

Catalogus
Cambridge, Trinity College
Ms B 3.7 Stephen Langton, Glossen op de Pentateuch

Londen, British Library
Ms add 74236 Sherborne Missaal, Engeland, Salisbury, ca 1400-1406 lit: Thomas 1979, nr. 37||Marks en Morgan 1981, p. 25-26, nr. 28-30||Backhouse 1999||Backhouse 2001 Ms Harley 7026 Lovell Lectionarium, Engeland, Salisbury, voor 1408 lit: De Mély 1913, p. 305||Christianson 1990, p. 160-61||Alexander 1992, p. 30, fig. 45||Scott 1996, nr. 10||London 2003, nr. 254, pl. 4

Literatuur
Herbert 1911, p. 233
De Mély 1913, p. 305
Millar 1928, p. 39-41
Thomas 1979, nr. 37
Marks en Morgan 1981, p. 25-26, nr. 28-30
Christianson 1990, p. 160-61
Alexander 1992, p. 30, fig. 45
Scott 1996, nr. 10
Backhouse 1997, nr. 123
Backhouse 1999
Backhouse 2001
London 2003, nr. 254, pl. 4
Scott 2006, p. 103 nt 33
Bradley 1887-1889, III, p. 236-237
Thieme-Becker 1907-1950
D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 195