Lantbertus

Priester en boekverluchter uit Reims, die in 798-800 een (in 1774 door brand verloren gegaan) sacrementarium schreef en verluchtte voor Godelgaudus, een monnik van Saint-Rémy. Dit handschrift bevatte een vijftal miniaturen, met portretten van de heiligen Gregorius en Remigius, van de opdrachtgever en mogelijk van de verluchter zelf.

Catalogus

Literatuur

Alexander 1992, p. 8, nt 42