Valladolid, Biblioteca de la Universidad, ms 433, f. 148v Goddelijke oogst en wijnpers (detail)

Obeco (Oveco)

Spaans boekverluchter, werkzaam in het koninkrijk Léon en verantwoordelijk voor de verluchting in 970 van een commentaar op de Beatus dat thans wordt bewaard in de universiteitsbibliotheek van Valladolid. Blijkens een aantekening op folio 2r ontstond het handschrift in het klooster Valcavado. Inzake de verluchting door Obeco bevat het handschrift een tweetal aantekeningen, te weten op folio 2v: “Hoc opus ut fieret predictus abba Sempronio instantia egit cui ego Obeco indignus mente obediens devota depinxi” en op folio 230v: “Obeco presbetero”. Het Kruis van Oviedo op folio 1v is geladen met een specifiek apocalyptische betekenis door de Alpha en Omega die van de armen van het kruis neerhangen. Hoewel het kruis een inheems thema was, mede van belang gezien de confrontatie tussen Christendom en Islam, werd de omlijsting geïnspireerd door de vlechtwerkornamentiek van de Karolingische boekverluchting. De haan werd daar soms ook wel gebruikt voor randversiering, maar de exuberante voorstelling van de twee hanen op het titelblad is kenmerkend voor de stijl van Obeco.

Valladolid, Biblioteca de la Universidad, ms 433
f. 93r: de vier ruiters van de apocalypse – f. 120r: de vijfde trompet – f. 148v: Goddelijke oogst en wijnpers

Catalogus
Valladolid, Biblioteca de la Universidad
Ms 433 Beatus van Liebana, Commentaar op de apocalyps, Spanje, Koninkrijk van Léon, Valcavado, 970

Literatuur
Bordona 1933, nr. 2118
Brussel 1964, nr. 8
Brussel 1985 (2), nr. 32, p. 24-25, 70-71, 125
Alexander 1992, p. 9
Williams 1994, I, pl. 6, 7; II, nr. 4, p. 38-42, ill. 151-236
Mentré 1996, p. 26, 98, 111, 138, 139, 142, 144, 145, 147, 165, 166, 168, 171, 173, 195; pl. 15, 16, 26, 85, 99, 100, 102, 108, 109, 110, 115, 136