Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms fr 122 La queste du St. Graal , f. 1r (detail) door Pierart dou Thielt

Pierart dou Thielt

(Piérart van Tielt)

Vlaams boekverluchter, copiïst en boekbinder, werkzaam te Doornik in het 2e kwart van de 14e eeuw. Hij maakte zich als zodanig bekend in een Queste du St. Graal met de woorden: “Si l’escrips Pierart dou Tielt et enlumina et loia”, een werk dat voltooid werd op 15 augustus 1351. Pierart dou Tielt werkte mee aan een reeks verluchte copieën van de historische en poëtische werken van Gilles li Muisis, die in Doornik abt van Sint-Maarten was.

Volgens François Avril zou Pierart al rond 1330 een Roman de Rose en een brevier voor de abdij van Sint Alegondis in Maubeuge hebben verlucht (Smeyers 1998, p. 152).

De stijl van Pierart is hard en realistisch, vlak en lineair. De scènes zijn vaak druk bevolkt. Een minimum aan architecturale elementen omkadert de actie. De achtergronden blijven vlak en decoratief, maar dat is een vast kenmerk van de gotiek uit die tijd.

De realistische tendens in het oeuvre van deze meester zal zich in de latere Vlaamse kunst voortzetten.

Catalogus

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

Ms 4783 Roman de Pamphile et Galathée

literatuur:

Smeyers 1998, p. 151, 152

Ms 13076-77 Gilles li Muisis, Kroniek, Doornik ca 1360

literatuur:

 • Smeyers 1998, p. 151

Ms IV 119 Gilles li Muisis, verzamelhandschrift met gedichten en andere werken, Doornik ca 1353

literatuur:

 • Brussel 1977(1), nr. 31
 • Smeyers 1998, p. 151

Cambrai, Bibliothèque Municipale

Ms 133 brevier abdij Sint Aldegondis, Doornik ca 1330

literatuur:

 • Smeyers 1998, p. 152

Doornik, Bibliothèque de la ville

Ms 101 Roman de la Rose, Doornik ca 1330

literatuur:

 • Smeyers 1998, p. 151, 152
 • Leuven 2002, nr. 58

Gent, Universiteitsbibliotheek

Ms 233 Ceremoniale Blandiniense, Gent, 1322

literatuur:

Londen, British Library

Ms add 36684 getijdenboek van Marguerite de Beaujeu (deels; restant zie New York, PML), ca 1320-130 verluchtingen in stijl van Pierart dou Tielt

literatuur:

 • online catalogus Pierpont Morgan Library, trefwoord: Pierart

Kortrijk, Stadsbibliotheek

Ms 135 Gilles li Muisis, Kroniek, Doornik ca 1360

literatuur:

 • Smeyers 1998, p. 151, noot 85

New York, Pierpont Morgan Library

Ms G 24 Jacques de Longuyon, Les voeux du Paon, Doornik (?), ca 1350 omgeving Pierart dou Tielt

literatuur:

 • Olschki 1932, p. 55, pl. LXVII
 • Plummer 1968, p. 30-31, pl. 6, 36
 • Lucianna 1979
 • Parijs 1981, nr. 302
 • Smeyers 1998, p. 152
 • Leo 2013

Ms 754 getijdenboek van Marguerite de Beaujeu (deels; restant zie Londen, BL), ca 1320-130 verluchtingen in stijl van Pierart dou Tielt

literatuur:

 • online catalogus Pierpont Morgan Library, trefwoord: Pierart

Oxford, Bodleian Library

Ms bodley 264 Li Romans du Boin Roi Alexandre/Li Livres du Graunt Caam, Doornik, 1244 f. 1-208 is de Alexander Roman, ff. 209-215v is verhaal over Alexander de Grote, ff. 218-271v is een reisverslag van Marco Polo, verluchting te Doornik door Jehan de Grise en/of Pierart dou Thielt en te Engeland door Johannes

literatuur:

 • Pächt & Alexander 1966, dl. 1, p. 297
 • Hassall & Hassall 1976, p. 101-104
 • Marks en Morgan 1981, p. 26, nr. 35
 • De Hamel 1986, plaat 141
 • Van Hoeke, Tournoy & Verbeke 1987, p. 224-5, noemt toeschrijving aan Piert dou Thielt discutabel
 • Smeyers 1998, p. 144-145
 • Cruse 2011 als Pierart dou Thielt

Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal

Ms 5218 La queste du St. Graal, Doornik 1351

literatuur:

 • Martin 1885-1899, vol. V, p. 162-163
 • Martin 1909 (2)
 • De Mély 1913, p. 64
 • D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 171
 • D’Haenens 1969
 • Parijs 1981, nr. 301
 • Van Hoeke, Tournoy & Verbeke 1987, p. 223-5, nr. 4.11
 • Smeyers 1998, p. 150, 151

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 122 La queste du St. Graal, Doornik, ca 1351-1355

Literatuur

 1. Martin 1885-1899, vol. V, p. 162-163
 2. Martin 1909 (2)
 3. De Mély 1913, p. 64
 4. Olschki 1932, p. 55, pl. LXVII
 5. Pächt & Alexander 1966, dl. 1, p. 297
 6. Plummer 1968, p. 30-31, pl. 6, 36
 7. D’Haenens 1969
 8. Gent 1975, II, nr. 574
 9. Hassall & Hassall 1976, p. 101-104
 10. Brussel 1977(1), nr. 31
 11. Lucianna 1979
 12. Marks en Morgan 1981, p. 26, nr. 35
 13. Parijs 1981, nrs. 301, 302
 14. De Hamel 1986, plaat 141
 15. Van Hoeke, Tournoy & Verbeke 1987, p. 223-5, nr. 4.11
 16. Smeyers 1998, p. 144, 145, 150, 151, 152
 17. Leuven 2002, nr. 58
 18. Cruse 2011
 19. Leo 2013
 • Bradley 1887-1889 –
 • Thieme-Becker 1907-1950
 • D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 171 daar als Pierars (dou Tielt)