Londen, British Library Ms Royal 19 C VIII, f. 90r ridder en verbeelding

Quintin Poulet

Vlaams schrijver en mogelijk ook boekverluchter, afkomstig uit Rijssel, maar aan het einde van de 16e eeuw werkzaam te Richmond Palace, Engeland, in dienst van Edward IV en Hendrik VII, wiens bibliothecaris hij was.

Dat Poulet naast schrijver ook verluchter was blijkt volgens Smeyers 1998 uit de omstandigheid dat zijn naam voorkomt op een Brugse lijst van leerling-verluchters uit 1472-1473. In 1496 signeerde hij een Imaginacion de vraye noblesse.

Dit boek over de adel ontstond in Richmond Palace en werd door Poulet geschonken aan Edward IV. Op het frontispice zijn we getuige van deze gebeurtenis. De verluchting vertoont een zuiver Gent-Brugse stijl. Een muziekhandschrift voor dezelfde vorst ademt een identieke geest en mag volgens Smeyers 1998, p. 468 eveneens aan Poulet worden toegeschreven.

Londen, British Library Ms Royal 11 E XI, f. 2r: Tudor Rose

Los Angeles-London echter wijst een toeschrijving van deze handschriften aan Poulet af, betwijfelt zelfs in hoge mate of Poulet überhaupt verluchter is geweest en zet de verluchtingen op naam van de Meester van de Gebedenboeken van omstreeks 1500.

Catalogus

Londen, British Library

Ms Royal 11 E XI muziekhandschrift, hetzij Vlaanderen, mogelijk Brugge, ca 1516 en gemaakt voor Henry VIII, hetzij Engeland, Richmond Palace, ca 1495-1500 en gemaakt voor Edward IV

Londen, British Library Ms Royal 11 E XI, f. 10v (detail)

literatuur:

  • Backhouse 1997, nr. 206 als Vlaanderen, mogelijk Brugge, ca 1516 en gemaakt voor Henry VIII
  • Smeyers 1998, p. 468 als Engeland, Richmond Palace, ca 1495-1500 en gemaakt voor Edward IV

Ms Royal 19 C VIII Imaginacion de Vraye Noblesse, Engeland, Richmond Palace, 1496

Londen, British Library Ms Royal 19 C VIII, f. 41: activiteiten van de verschillende standen van de maatschappij

literatuur:

  • Smeyers 1998, p. 467-8
  • Los Angeles-London 2003, nr. 121 als de Meester van de Gebedenboeken van omstreeks 1500

Literatuur

  1. Backhouse 1997, nr. 206
  2. Smeyers 1998, p. 467-8
  3. Los Angeles-London 2003, nr. 121, p. 520