Roeland Visch

Noord-Nederlands boekverluchter, werkzaam in Utrecht rond 1390. Hoewel hij in oorkonden van die tijd als verlichter wordt aangemerkt, kunnen thans geen bewaard gebleven werken aan hem worden toegeschreven.

Catalogus

Literatuur

Utrecht/New York 1989, p. 26