Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, Cod sang 53, voordeksel (detail)

Tuotilo

Monnik en kunstenaar uit het klooster van Sankt Gallen, werkzaam rond 900, overleden rond 913. Ook, overigens niet direct identificeerbare, boekverluchtingen worden aan hem toegeschreven. Van zijn hand stammen in ieder geval de boekdeksels van cod sang 53 in de Stiftsbibliothek van Sankt Gallen.

Catalogus

Sankt Gallen, Stiftsbibliothek

Cod sang 53 Evangelium longum, Sankt Gallen, ca 894 geschreven door Sintram en verlucht door Salomon III, boekdeksels door Tuotilo

literatuur:

  • Alexander 1992, p. 7, 8
  • Vogler 1992, p. 16, 42, 74, 95, 98, tafel 13, 14

Literatuur

  1. Alexander 1992, p. 7, 8
  2. Vogler 1992, p. 16, 42, 74, 95, 98, tafel 13, 14