New York, Pierpont Morgan Library, Ms M 736, f. 7r (detail)

Meester van Alexis

Engels boekverluchter, werkzaam rond 1125 in de abdij van Sint Albans in Engeland. Ontleent zijn naam aan de door hem verzorgde picturale cyclus betreffende het leven van Alexis, opgenomen in een psalter dat zich thans in Hildesheim bevindt.

Pächt 1960, p. 172 e.v. identificeert de Alexis Meester als Anketil, een metaalwerker-monnik van Sint Albans, maar voor deze vereenzelviging zijn eigenlijk geen harde bewijzen te vinden.

New York, Pierpont Morgan Library, Ms M 736, f. 7v

Thomson 1982, I, p. 24 is van mening dat de Alexis Meester een professioneel artiest was die gedurende enige decades een werkplaats leidde in de abdij van Sint Albans, alwaar hij werk bood aan een aantal locale artiesten.

De Alexis Meester vervaardigde bijna 90 volblad verluchtingen voor de vijf handschriften waaraan hij zijn medewerking verleende, en was aldus duidelijk een specialist voor verluchtingen op grote schaal.

Tot de bronnen van de stijl van de Alexis Meester  behoorde de Noord-Oost Franse kunst. De nauwsluitende kleding van de figuren, lange benen en smalle silhouetten zijn duidelijk nauw verwant met de kunststijl van de Franse 11e eeuw. Ook elementen uit de Ottoonse boekverluchtingskunst van Echternach en Regensburg zien we terug in het vocabulaire van onze meester.

New York, Pierpont Morgan Library, Ms M 736, f. 8r

Catalogus

Hereford, Cathedral Library

Ms O 1 VIII evangeliarium, Engeland, Abdij van St. Albans of Bury St. Edmunds, ca 1125-1135

literatuur:

 • Brussel 1973, nr. 23
 • Dodwell 1993, p. 332, 431 nt 70

Hildesheim, St. Godehard, Kerkschat

Albani psalter (ook 1 blad in Keulen), St. Albans abdij, Engeland, ca 1125

literatuur:

 • Walther 2001, p. 462
 • Geddes 2005

Keulen, Schnütgen Museum

Los blad uit Albani psalter, zie verder onder Hildesheim,  Albans abdij, Engeland, ca 1125

literatuur:

 • Keulen 1960, nr. 57
 • Brussel 1973, nr. 22
 • Von Euw 1997, nr. 5
 • Walther 2001, p. 462

New York, Pierpont Morgan Library

Ms M 736 Wonderen en Passie van Sint Edmund, Bury  St. Edmunds, ca 1125-1135

New York, Pierpont Morgan Library, Ms M 736, f. 8v

literatuur:

 • Dodwell 1993, p. 332-33, 336, 431, fig. 38
 • Russell 1993, 83-85, no. 10
 • Gameson 1999, no. 606
 • Hahn 2001, p. 216, 218, 237, 246, 336- 37, 354 n. 88, 382-83 nn. 22 & 23, pl. 6, figs. 92, 95, 100, 104, 105, 107-12
 • Thomson 2001, p. 11, 23-27, 39, 47, pls. 51a-b
 • New Haven, 2010, 125, no. 63

Verdun, Bibliothèque municipale

Ms 70 gebeden en meditaties van Sint Anselm, Engeland, Abdij van St. Albans, 1e helft 12e eeuw

literatuur:

 • Brussel 1973, nr. 21
 • Dodwell 1993, p. 332, 431 nt 69
New York, Pierpont Morgan Library, Ms M 736, f. 9r

Literatuur

 1. Goldschmidt 1895
 2. Rickert 1954, p. 78-80, 91, 101
 3. Pächt-Dodwell-Wormald 1960
 4. Keulen 1960, nr. 57
 5. Brussel 1973, nrs. 21, 22, 23
 6. Bateman 1978
 7. Thomson 1982
 8. Dodwell 1993
 9. Russell 1993, 83-85, no. 10
 10. Von Euw 1997, nr. 5
 11. Gameson 1999, no. 606
 12. Hahn 2001, p. 216, 218, 237, 246, 336- 37, 354 n. 88, 382-83 nn. 22 & 23, pl. 6, figs. 92, 95, 100, 104, 105, 107-12
 13. Thomson 2001, p. 11, 23-27, 39, 47, pls. 51a-b
 14. Walther 2001, p. 462
 15. Geddes 2005
 16. New Haven, 2010, 125, no. 63