Amiens, Bibliothèque municipale
Ms Lescalopier 20, f. 20r: rand onder met pauw (detail)

Meester van Antoine Claboult

Frans boekverluchter, ontleent zijn door Avril & Reynaud 1993 gegeven naam aan een mede door hem verlucht lectionarium voor Antoine Clabault (overleden 1504) en diens eerste vrouw Ysabeau Fauvel, thans bewaard in de Bibliothèque de l’Arsenal te Parijs. Werkzaam rond 1500 in Amiens.
De meester schildert zijn gedrongen figuren met grote karakteristieke hoofden en uitdrukkingsvolle monden. De figuren bewegen zich hoekig. Het koloriet is fel. Andere werken die aan de Meester van Antoine Clabault toegeschreven kunnen worden betreffen een Kruisiging en Laatste Oordeel in een handschrift te Amiens. Ook kunnen verbanden worden gelegd met muurschilderingen in de kathedraal van Amiens, alsmede met een tweetal vleugels van de Puy d’Amiens, paneelschilderingen die zich thans in het Musée Cluny te Parijs bevinden. Anders dan Brinkmann 1997 herkent Reynaud in Avril & Reynaud 1993, nr. 221 de hand van deze meester ook in een getijdenboek te Amiens (ms Lescalopier 20). Duidelijk is in ieder geval dat de Meester van Antoine Clabault niet alleen als verluchter werkzaam was, maar hoogstwaarschijnlijk ook als paneelschilder. Reynaud in Avril & Reynaud 1993 identificeert de meester als Riquier Hauroye, die tegen het jaar 1500 de enige kunstenaar uit Amiens is die als paneelschilder en boekverluchter gedocumenteerd is. Deze hypothese blijft vooralsnog onbewezen (zie Brinkmann 1997, p. 257-8).

Amiens, Bibliothèque municipale
Ms Lescalopier 20, f. 75v: annunciatie – versierde tekstpagina

Catalogus
Amiens, Bibliothèque municipale
Ms 163 missaal, Amiens, ca 1500, f. 149v kruisiging en f 150 laatste oordeel door Meester van Antoine Clabault lit: Avril & Reynaud 1993, p. 391|| Brinkmann 1997, p. 257
Ms Lescalopier 20 getijdenboek, Amiens, ca 1495 lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 221||Brinkmann 1997, p. 257

Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal
Ms 661 en 662 Lectionarium van Antoine Clabault, Amiens ca 1495-1500 verluchting 1e band door Meester van het Dresdense Gebedenboek, 2e band door de Meester van Antoine Clabault lit: Avril & Reynaud 1993, nr. 220|| Brinkmann 1997, p. 255-8, 392

Literatuur
Avril & Reynaud 1993, nrs. 220, 221, p. 390, 391
Brinkmann 1997, p. 255-8, 392

Amiens, Bibliothèque municipale, Ms Lescalopier 20
f. 14v: Johannes op Patmos, f. 17v: Sint Lucas schildert de Hl. Maagd, f. 19v: Sint Mattheus schrijft zijn evangelie, f. 22v: Sint Marcus schrijft zijn evangelie