Londen, British Library, ms. Egerton 912, f. 10r: Adam en Eva in het Paradijs (detail)

Meester van de Boethius (Ms. Fr. 12459)

Master of the Boethius | Maître de Boèce

Frans boekverluchter, werkzaam rond 1414. Ontleent zijn door Meiss 1974 (1), p. 369 gegeven naam aan de door hem uitgevoerde verluchting van een exemplaar van De Consolatione Philosophiae, thans bewaard te Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. fr. 12459.

Deze meester, een volgeling van de Meester van de Berry Apocalypse, had een voorkeur voor het gebruik van felle primaire kleuren, hetgeen zorg droeg voor een afvlakking van zijn vormen. Meiss 1974 (1) kenschetst zijn werk dan ook als inferieur.

De Meester van de Boethius werkte samen met de Meester van Giac en de Meester van de Berry Apocalypse, de werkplaats en volgelingen van de Meester van Rohan en de werkplaats van de Meester van Boucicaut.

Catalogus

Londen, British Library

Ms Arundel 67 Jean Froissart, Les Chroniques d’Ángleterre (3 vols.), Parijs, ca 1420-1430 stijl van de Meester van Boethius ms fr 12459

literatuur:

 • Carley 2000, p. 17
 • Ainsworth 2005

Ms Egerton 912 Paulus Orosius, Histoire ancienne, Parijs, ca 1418, verluchting door Meester van Boethius (ms. fr. 12459): de frontispices; Meester van de Berry Apocalypse: de kleine miniaturen

literatuur:

 • London 1929, nr. 32, 32a
 • Saxl and Hans Meier 1953, III, p. 136-138
 • Meiss 1974, p. 369

Ms Royal 20 C V Boccaccio De claris mulieribus ,  Parijs, ca 1414

literatuur:

 • Warner & Gilson 1921, II, p. 372
 • Saxl & Hans Meier 1953, III, p. 222-223
 • Meiss 1974 (1), p. 369
 • Reynolds 1988, pp. 171-180
 • Carley 2000, H2.301, p. xxiv
 • Lissabon 2000, nr. 64
 • London 2011, nr. 70

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 12459 Boethius, De Consolatione Philosophiae, Frankrijk, ca 1414

literatuur:

 • Meiss 1974 (1), p. 369, 371

Ms fr 15393-4  Guiart des Moulins, Bible Historiale, Frankrijk, ca 1410-1415 Werkplaats Meester van Rohan : 15393 : f. 180 ; 15394 : f. 275-427v ; Volgeling van de Meester van de Berry Apocalypse: 15393: f. 161, 190v-243; 15394: 244-264v, 441v-533; assistent van de Meester van Boethius ms fr 12459: 15393: f. 1-148

literatuur:

 • Parijs 1955, nr. 172
 • Meiss 1974 (1), p. 369, 403

Ms fr 20320 Valerius Maximus, Faits et dits mémorables (vertaling door Simon de Hesdin en Nicolas de Gonesse), Parijs, ca 1420 Meester van Giac: f. 3, 14, 31v, 33, 67-374v; Meester van de Boethius (ms fr 12459): f. 5v, 43v, 53v; Bedford Trend: f. 21-25v

literatuur:

 • Parijs 1955, nr. 174
 • Meiss 1974 (1), p. 367, 372, 403

San Marino, Huntington Library

Ms HM 1142 getijdenboek, Parijs, 1e kwart 15e eeuw

literatuur:

 • Dutschke 1989, p. 460-2

Literatuur

 1. Warner & Gilson 1921, II, p. 372
 2. London 1929, nr. 32, 32a
 3. Saxl & Hans Meier 1953, III, p. 136-138, 222-223
 4. Parijs 1955, nrs. 172, 174
 5. Meiss 1974 (1), p. 367, 369, 371, 372, 403
 6. Reynolds 1988, pp. 171-180
 7. Dutschke 1989, p. p. 460-462
 8. Carley 2000, p. 17
 9. Carley 2000, H2.301, p. xxiv
 10. Lissabon 2000, nr. 64
 11. Ainsworth 2005
 12. London 2011, nr. 70