Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms lat 4586, f. 1r: presentatie van het handschrift door de schrijver Jeronimus de Murigiis aan hertog Galeazzo Maria Sforza (detail) door Meester van het Birago Getijdenboek

Meester van het Birago getijdenboek

Italiaans boekverluchter, actief rond 1465. Hij ontleent zijn door Alexander en De La Mare  gegeven naam aan een mede door hem verlucht, zich vroeger in de collectie van Abbey bevindend, getijdenboek dat de wapens van de familie Birago draagt.

De meesters hand is voorts duidelijk herkenbaar in sommige bladen uit een ander getijdenboek (Paris, Bib. N., MS. fond. Smith- Lesouëf 22) en in een manuscript bevattende een verhandeling door de jurist Girolamo Mangiaria, Opusculum de impedimentis matrimonii ratione consanguinitatis et affinitatis (Paris, Bib. N., MS. Lat. 4586), welke gelezen werd aan de universiteit van Pavia in 1465.

Het handschrift bevat een verhandeling omtrent de regels die aangeven met wie men wel en niet kan huwen op grond van bloedverwantschap of aanverwantschap. Het frontispice (fol. 1r) beeldt Galeazzo Maria Sforza, Hertog van Milaan, af, aan wie het boek is opgedragen, terwijl hij het handschrift in ontvangst neemt van de auteur.

In zowel het Birago als het Smith-Lesouëf getijdenboek werkt de Meester van het Getijdenboek van Birago samen met Belbello da Pavia, zodat het mogelijk is dat hij zijn opleiding in de werkplaats van Belbello genoot. Dit verklaart dan de geaccentueerde expressiviteit van sommige van zijn figuren, het forse en schitterende kleurgebruik en bovenal het gebruik van bepaalde decoratieve motieven, zoals bladeren en bloemen tegen een goudkleurige achtergrond, welke motieven typisch zijn voor Belbello en diens werkplaats.

Catalogus

Londen, Sotheby’s

Catalogus 1 december 1970 (Abbey)  Lot 2883 Birago Getijdenboek, verluchting door Meester van het Birago getijdenboek: alle miniaturen, m.u.v. f. 125r dat werd verlucht door Belbello da Pavia

literatuur:

 • Alexander & De la Mare 1969, p. 149 n 6
 • Sotheby’s 1 december 1970, lot 2883
 • London-New York 1994-1995, p. 72

New York, Pierpont Morgan Library

Ms M 454 Getijdenboek van Cecilia Gonzaga, Milaan, ca 1470, verluchting door Meester van het Birago getijdenboek en 2e anoniem meester

literatuur:

 • De Ricci 1935-1940, II , p. 1452
 • Harrsen 1953, nr. 77
 • New York 1957, nr. 40
 • Bond & Faye 1962, p. 345
 • New York 1984, nr. 39
 • London-New York 1994-1995, nr. 23

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fond Smith-Lesouëf 22

literatuur:

 • London-New York 1994-1995, p. 72

Ms lat 4586 Girolamo Mangiaria, Opusculum de impedimentis matrimonii ratione consanguinitatis et affinitatis, Milaan, ca 1465-1476

literatuur:

 • Milaan 1958, nr. 275
 • Parijs 1984, nr. 137
 • London-New York 1994-1995, nr. 14

Literatuur

 1. De Ricci 1935-1940, II, p. 1452
 2. Harrsen 1953, nr. 77
 3. New York 1957, nr. 40
 4. Milaan 1958, nr. 275
 5. Bond & Faye 1962, p. 345
 6. Alexander & De la Mare 1969, p. 149 n 6
 7. Sotheby’s 1 december 1970, lot 2883
 8. Parijs 1984, nr. 137
 9. New York 1984, nr. 39
 10. London-New York 1994-1995, nrs. 14, 23; p. 70-72