Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, Ms 1945-65-4, f. 101v-102r

Meester van het Collins Getijdenboek

Frans boekverluchter, actief in Amiens rond 1440 en mogelijk later in Vlaanderen (Brugge). Ontleent zijn door Plummer 1982 gegeven naam aan  een getijdenboek dat tot de Collectie Collins behoorde en dat thans wordt bewaard in het Philadelphia Museum of Art.

Net als andere verluchters uit Amiens combineert combineert onze meester Franse en Vlaamse stilistische elementen in zijn werk. Het nauwgezet geconstrueerde perspectief van de schuur in de miniatuur met de Geboorte stamt uiteindelijk af van de Meester van Boucicaut, de invloedrijke Parijse verluchter uit het begin van de 15e eeuw.

De aandacht voor Jozef en de dienstmeid in dezelfde miniatuur en de oog voor verhalend detail in het algemeen zijn daarentegen specifiek Vlaamse stijlkenmerken.

Een iconografische bijzonderheid vormt voorts het weergeven van figuurtjes in de randen van de miniaturen die het onderwerp van de eigenlijke miniatuur toelichten, verduidelijken of uitbreiden.

Zo zien we in de miniatuur met de Geboorte in de randen een aantal herders verschijnen die zijn verzameld in aanbidding van hun heiland.

Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, Ms 1945-65-4, f. 73v-74r

Het Collins Getijdenboek is niet meer compleet. Een viertal miniaturen ontbreekt, waarvan er waarschijnlijk een werd geveild in Parijs, Hotel Drouot, 14 november 1975, lot 41. Daarop staat afgebeeld een rijk geklede vrouw in gebed voor haar privékapel.

Dat deze opdrachtgeefster Vlaams was valt onder meer af te leiden uit de kalender van het manuscript. Het is aldus mogelijk dat de Meester van het Collins Getijdenboek ten tijde van het vervaardigen van zijn naamgevend handschrift Amiens had verlaten en zich vestigde in Vlaanderen, mogelijk in Brugge.

Catalogus

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

Ms 9785 getijdenboek van Thiébaut de Luxembourg, Amiens of Brugge?, ca 1440

literatuur:

 • Van den Gheyn 1901, I , nr. 727
 • Gaspar & Lyna 1945 (1987), p. 105-9
 • Brussel 1959, nr. 20
 • Plummer 1982, nr. 15
 • Brussel 1985 (3), nr. 64
 • Avril & Reynaud 1993, nr. 30
 • Nash 1999, nr. 6 daar als werk van de Meester van Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 9785

Philadelphia, Philadelphia Museum of Art

Ms 1945-65-4 getijdenboek van Collins, Amiens of Brugge?, ca 1440

Philadelphia, Philadelphia Museum of Art Ms 1945-65-4, f. 24v: hellevaart

literatuur:

 • New York 1892, nr. 40
 • Bond & Faye 1962, p. 471, nr. 22
 • Wieck 1988 (2001), nr. 37

Literatuur

 1. New York 1892, nr. 40
 2. Van den Gheyn 1901, I, nr. 727
 3. Gaspar & Lyna 1945 (1987), p. 105-109
 4. Brussel 1959, nr. 20
 5. Bond & Faye 1962, p. 471, nr. 22
 6. Plummer 1982, nr. 15
 7. Brussel 1985 (3), nr. 64
 8. Wieck 1988 (2001), nr. 37
 9. Avril & Reynaud 1993, nr. 30, p. 72
 10. Nash 1999, nr. 6