Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms Ludwig III 1, f. 6v: The Opening of the Second Seal: The Second Horseman; Initial E: Two Animals (detail)

Meesters van de Estoire de Seint Aedward le Rei

Engelse boekverluchters, werkzaam rond 1250 in waarschijnlijk St. Albans of mogelijk aan het koninklijke hof in Londen. Rickert 1954 beschouwde de Meesters van de Estoire de Seint Aedward le Rei als assistenten van Matthew Paris, de beroemde geschiedschrijver van de Albans abdij. Henderson 1968 daarentegen beschouwt onze meesters als verreweg superieur aan Paris en is daarom van mening dat het juist Paris is die een leerling was van onze meesters.

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms Ludwig III 1, f. 1r: Emperor Domitian Speaking to Saint John the Evangelist and Saint John the Evangelist in a Vat of Boiling Oil (detail)

Duidelijk is, volgens Kraus 1974, nr. 20, dat onze meesters niet alleen superieur zijn aan Paris maar bovendien behoren tot de grootste Engelse kunstenaars van de 13e eeuw. Saunders 1927, p. 104 e.v. aarzelt zelfs niet hen de Fra Angelico van de Engelse schilderkunst te noemen.

De door onze kunstenaars geschilderde volumineuze gewaden en de herkenbare weergave van bomen en struiken markeert het begin van een meer naturalistische fase in de ontwikkeling van de Engelse gotische boekverluchtingskunst.

We treffen de meesters aan in een Apocalypse in Malibu (ms Ludwig III 1) en een Leven van Sint Eduard de Belijder (Cambridge, University Library, ms. Ee 3.59), aan welk laatste handschrift ze door de schrijver dezes gegeven naam ontlenen.

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms Ludwig III 1, f. 37v: vertrek uit Babylon en klaagzang van de kooplieden (detail)

De stijl van onze meesters komt nauw overeen met die van enige wandschilderingen in Windsor Castle, uitgevoerd rond 1250, en met de vijf volbladtekeningen uit ongeveer dezelfde periode die aan het tweede deel van het Westminster Psalter zijn toegevoegd (Londen, British Libary, ms. Royal 2.a.xxii, f. 219v-221v), hetgeen de mogelijkheid openlaat dat onze kunstenaars toch niet in St. Albans maar wellicht aan het koninklijke hof in Londen werkzaam waren.

Londen, British Library, Ms. Royal 2.D.XXII, f. 221v Tinted drawing of Veronica.

Catalogus

Cambridge, University Library

Ms Ee 3.59 Estoire de Seint Aedward le Rei (Leven van Sint Eduard de Belijder), St. Albans, ca 1250

literatuur:

 • James 1920
 • Vaughan 1958, p. 168 e.v., 173-176, 207 e.v., pl. 9b
 • Ottawa 1972, nr. 19
 • Brussel 1973, nr. 48
 • Morgan 1982-1988, nr. 123
 • London 1987, nr. 39
 • Robinson 1988, nr. 24, pl. 107
 • Cambridge 2005, nr. 113
 • Jill Hamilton Clements, The Construction of Queenship in the Illustrated Estoire de Seint Aedward le Rei, in: Gesta, vol. 52, no. 1 (March 2013), pp. 21-42

Cambridge University Library, MS Ee.3.59, f. 32v Battle of Stamford_Bridge

Londen, British Library

Ms Royal 2 A XXII Westminster Psalter, deel 1, Londen, ca 1200, deel 2 met de vijf tekeningen op f. 219v-211v, Londen, ca 1250

Londen, British Library, Ms. Royal 2.D.XXII, f. 219v-220r

literatuur:

 • Backhouse 1997, nr. 50
 • Cambridge 2005, in nr. 113
 • Londen 2011, nr. 12

Malibu, J. Paul Getty Museum

Ms Ludwig III 1 apocalypse, St. Albans, ca 1250

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms Ludwig III 1, f. 23r: The Beast from the Sea (detail)

literatuur:

 • London 1908, nr. 88, pl. 74
 • Warner 1920, nr. 19, pl. X
 • Millar 1926, p. 70 e.v., 137
 • James 1927
 • Saunders 1927, p. 104 e.v.
 • London 1930, nr. 158
 • James 1931, p. 15, 54
 • Rickert 1954, p. 120-122
 • Brieger 1957, p. 166 e.v.
 • Diringer 1958, p. 268
 • Sotheby 1 december 1959, lot 58
 • Henderson 1968, p. 103 e.v.
 • Keulen 1968, nr. D.59, pl. 33
 • Kraus 1974, nr. 20
 • Kraus 1978, nr. 27
 • Von Euw & Plotzek 1979-1985, Band 1, ms. III 1

Literatuur

 1. London 1908, nr. 88, pl. 74
 2. James 1920
 3. Warner 1920, nr. 19, pl. X
 4. Millar 1926, p. 70 e.v., 137
 5. James 1927
 6. Saunders 1927, p. 104 e.v.
 7. London 1930, nr. 158
 8. James 1931, p. 15, 54
 9. Rickert 1954, p. 120-122
 10. Brieger 1957, p. 166 e.v.
 11. Diringer 1958, p. 268
 12. Vaughan 1958, p. 168 e.v., 173-176, 207 e.v., pl. 9b
 13. Sotheby’s 1 december 1959, lot 58
 14. Henderson 1968, p. 103 e.v.
 15. Keulen 1968, nr. D.59, pl. 33
 16. Ottawa 1972, nr. 19
 17. Brussel 1973, nr. 48
 18. Kraus 1974, nr. 20
 19. Kraus 1978, nr. 27
 20. Von Euw & Plotzek 1979-1985, Band 1, ms. III 1
 21. Morgan 1982-1988, nr. 123
 22. London 1987, nr. 39
 23. Robinson 1988, nr. 24, pl. 107
 24. Backhouse 1997, nr. 50
 25. Cambridge 2005, nr. 113
 26. Londen 2011, nr. 12
 27. Jill Hamilton Clements, The Construction of Queenship in the Illustrated Estoire de Seint Aedward le Rei, in: Gesta, vol. 52, no. 1 (March 2013), pp. 21-42