Meester van Francois I de Dinteville

Zie onder Etienne Colaud