Boston, Isabella Stewart Gardner Museum, Ms 6.T.4 Pinksteren (detail) door de Meester van het Gardner getijdenboek – Master of the Gardner hours

Meester van het Gardner getijdenboek

Master of the Gardner Hours

Vlaams boekverluchter, werkzaam in Brugge rond 1450-1500. Hij ontleent zijn naam aan de door hem ca 1490-1500 verzorgde verluchting van een getijdenboek dat thans wordt bewaard te Boston.

Flemish book illuminator, active in Bruges around 1450-1500. He derives his name from the illumination of a Book of Hours, which he made around 1490-1500, which is now kept in Boston.

De Meester van het Gardner getijdenboek onderging de invloed van de Meester van Edward IV gedurende diens verblijf in Doornik (Tournai) in de jaren 1483-1484.

The Master of the Gardner Book of Hours was influenced by the Master of Edward IV during his stay in Tournai (Tournai) in the years 1483-1484.

Boston, Isabella Stewart Gardner Museum, Ms 6.T.4 Annunciatie

Catalogus

Boston, Isabella Stewart Gardner Museum

Ms 6.T.4 getijdenboek, Brugge, ca 1490-1500

literatuur:

 • De Ricci 1935-1940, Vol. I, p. 931, nr. 4
 • Vanwijnsberghe 2006, p. 144
 • Boston 2016, p. 153-154, nr. 119

Doornik (Tournai), Kathedraal

Ms A 19 getijdenboek, Brugge, ca 1450-1500

literatuur:

 • Vanwijnsberghe 2006, p. 144
 • Boston 2016, p. 153-154, noot 5

Londen, Sotheby’s

Catalogus 11 december 1979, lot 56 getijdenboek, Brugge, ca 1450-1500

literatuur:

 • Sotheby’s, Catalogus 11 december 1979, lot 56
 • Boston 2016, p. 153-154, noot 6

Literatuur

 1. Sotheby’s, Catalogus 11 december 1979, lot 56
 2. Vanwijnsberghe 2006, p. 144
 3. Boston 2016, p. 153-154, nr. 119.
 • Bradley 1887-1889
 • Thieme-Becker 1907-1950
 • D’Ancona & Aeschlimann 1949