Parijs, Bibliotheque Nationale, Ms. fr. 2848, f. 24r

Meester van het Getijdenboek van Henri II

(Master of the Hours of Henri II | Maître des Heures d’Henri II)
Frans boekverluchter, actief rond 1520-1555 in Rouen. Ontleent zijn door Durrieu in 1908 gegeven naam aan een getijdenboek (Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 1429) dat hij verluchtte voor Henri II, koning van Frankrijk van 1547 tot 1559. Tot de door hem verluchtte werken behoort ook een exemplaar van de Recueil des rois de France van Jean du Tillet, een jurist en griffier bij het parlement van Parijs. Du Tillet ontving in 1547 opdracht van koning Henri II tot het vervaardigen van een overzicht van de koningen van Frankrijk vanaf Clovis. De Meester van het Getijdenboek van Henri II verzorgde een tweetal portretten van iedere besproken koning, waarbij het eerste de betreffende koning vertoont aan het begin van zijn koningschap, terwijl het tweede portret diezelfde koning, maar dan op leeftijd, laat zien.

Parijs, Bibliotheque Nationale, Ms. fr. 2848
f. 150r François de 1e op jonge leeftijd – f. 150v François de 1e op oude leeftijd

Samen met de Noël Bellemare alias de Meester van de Getty Brieven behoorde de Meester van het Getijdenboek van Henri II tot de Werkplaats van de Getijdenboeken uit de jaren 1520. De Vlaamse invloed op deze werkplaats blijkt uit de afgebeelde miniatuur met Samson en de poorten van Gaza, waarvan dezelfde door Gerard Horenbout vervaardigde voorstelling is opgenomen in het Breviarium Grimani.
Mogelijk is de Meester van het Getijdenboek van Henri II te vereenzelvigen met Jean Cousin (zie verder aldaar).

Catalogus

Londen, Sotheby’s

Catalogus 11 april 1961, lots 115-116 losse bladen uit koorboek

literatuur:

 • Sotheby’s catalogus 23 juni 1998, lot 34, p. 34

Catalogus 23 juni 1998, lot 34 losse gehistorieerde initiaal met intrede in Jeruzalem, mogelijk uit zelfde koorboek als Sotheby’s catalogus 11 april 1961, lots 115-6, Noord-Frankrijk, mogelijk Parijs of Rouen, ca 1530-50

literatuur:

 • Sotheby’s catalogus 23 juni 1998, lot 34, lot 34

Parijs, Cabinet des estampes

Na 255 Rés. Los blad met koning François I als god, ca 1545

literatuur:

 • Ecouen 1993, nr. 2
 • Parijs 1995, nr. 62

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 2848 Jean du Tillet, Recueil des rois de France, leurs couronne et maison, Parijs, ca 1555-1566

literatuur:

 • Parijs 1904, nr. 202
 • Omont 1908
 • Blum & Lauer 1930, p. 105, pl. 99
 • Parijs 1991, nr. 50
 • Ecouen 1993, nr. 16

Ms lat 1429 getijdenboek van Henri II (voor mogelijke losse bladen zie Londen, Sotheby’s 2 december 1997, lot 35 en Parijs, Musée Marmottan, ms Wildenstein 159), Parijs, ca 1540-1549, verluchting door Meester van het Getijdenboek van Henri II: o.a. f. 8, 15v, 28, 38v, 54, 58v; Noël Bellemare: o.a. f. 40, 73v; en Meester van de grisailles in het Getijdenboek van Henri II: f. 45r, 49v, 87v

literatuur:

 • Parijs 1904, nr. 205
 • Omont 1905
 • Martin 1928, p. 116-7, fig. 119, 120
 • Blum & Lauer 1930, p. 102, pl. 94
 • Ecouen 1993, nr. 4

Zie voor verdere literatuur ook onder: Noël Bellemare

Ms lat 10558 getijdenboek van Dinteville, Rouen, ca 1553, verluchting door de Meester van het Getijdenboek van Henri II: f. ? Triniteit, 13r offer van Isaac, 18v Gideon in gebed, 28r Jacob, 35v Mozes en de slang, 37v gevecht van Jacob met de engel; de Meester van de Grisailles in het Getijdenboek van Henri II: f. 44r Elia geeft zijn mantel aan Elise, 63v Elia voorspelt de dood van koning Ochosias, 74r de dood verrijst uit het graf van Elia

literatuur:

 • Parijs 1904, nr. 206
 • Ecouen 1993, nr. 15

Parijs, Musée du Louvre

MI 1094 los blad met Kruisiging uit een breviarium, Parijs, ca 1550 verluchter uit omgeving van de Meester van het Getijdenboek van Henri II

literatuur:

 • Ecouen 1993, nr. 8
 • Parijs 2011, nr. 133

Literatuur

 1. Parijs 1904, nrs. 202, 205, 206
 2. Omont 1905
 3. Omont 1908
 4. De Mély 1913, p. 50 (volgens D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 55, echter niet terug te vinden)
 5. Martin 1928, p. 116-7, fig. 119, 120
 6. Blum & Lauer 1930, p. 102, pl. 94; p. 105, pl. 99
 7. D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 55
 8. Parijs 1991, nr. 50
 9. Ecouen 1993
 10. Parijs 1995, nr. 62
 11. Sotheby’s catalogus 23 juni 1998, lot 34
 12. Parijs 2011, nr. 133