Meester van het Gingins Laatste Oordeel

(Master of the Gingins Last Judgement | Maître du Jugement Dernier de Gingins)

Frans boekverluchter, actief rond 1420 in Parijs. Hij ontleent zijn naam aan de door hem vervaardigde miniatuur met het Laatste Oordeel (f. 374v) in een manuscript gemaakt voor Jean de Gingins, blijkens colofon gedateerd 1421, thans bewaard in Zwitserland, Chavannes-près-Renens, Archives cantonales vaudoises, P Château de La Sarraz, H 50.

Clark 2009 schrijft hem ook een tweetal miniaturen uit het Strawberry Getijdenboek in de Pierpont Morgan Library toe, die voorheen op naam stonden van de Meester van Fastolf (f. 79r, 89r).

De figuren van de Meester van het Gingins Laatste Oordeel onderscheiden zich door de komma-achtige vormen van hun ogen, met grote pupillen die effectief verbonden zijn met de platte boog van het bovenste ooglid.

Catalogus

Chavannes-près-Renens, Archives cantonales vaudoises, P Château de La Sarraz

H 50 Getijdenboek van Jean de Gingins, Parijs, ca 1421 verluchting miniatuur met Laatste Oordeel op f. 374v door Meester van het Gingins Laatste Oordeel

literatuur:

  • Londen, Christie’s, Catalogus 14 juli 2021 in Lot 15

Londen, Christie’s

Catalogus 14 juli 2021 Lot 15 getijdenboek, Parijs, ca 1425-1435 volgeling van de Meester van het Gingings Laatste Oordeel

Londen, Christie’s, Catalogus 14 juli 2021, Lot 15

literatuur:

  • Londen, Christie’s, Catalogus 14 juli 2021 Lot 15

New York, Pierpont Morgan Library

Ms M 1000 Strawberry getijdenboek, Parijs, ca 1420 verluchting door Meester van Boucicaut; Werkplaats van de Meester van Boucicaut; volgeling van de Meester van Boucicaut; Meester van Morgan 453; Meester van Fastolf of Meester van het Gingins Laatste Oordeel/Last Judgement: f. 79r, 89r

literatuur: Clark 2009||Clark 2016|| Londen, Christie’s, Catalogus 14 juli 2021 in Lot 15

Literatuur

  1. Clark 2009
  2. Clark 2016
  3. Londen, Christie’s, Catalogus 14 juli 2021 Lot 15