Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. Nouv. Acq. Lat. 3093, p. 176 lasteraars en gelovigen (detail, marge onder)

Meester van de Heilige Geest van de Très belles heures de Notre-Dame

Frans boekverluchter, werkzaam rond 1400. Hij ontleent zijn naam aan de door hem voor 1409 uitgevoerde miniaturen bij de getijden van de Heilige Geest in de befaamde Très belles heures de Notre-Dame du Duc de Berry (kerndeel in Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. Nouv. Acq. Lat. 3093).

De zes overgebleven miniaturen bij deze getijden zijn alle van de hand van deze meester, met uitzondering van de figuren van Christus en een deel van Johannes de Doper in de miniatuur van de Doop van Christus (f. 162), welke figuren het werk zijn van de Meester van Johannes de Doper van de Très belles heures.

Hoofdverluchter van het kerndeel is de Meester van het Parement van Narbonne, die werkte aan het handschrift rond 1380-1390.

De meester van de Heilige Geest schildert zijn figuren met een grote levendigheid, waarbij Meiss zelfs niet aarzelt om met name de Herrijzenis van de Doden te zien als een voorloper van de stijl van Rogier van der Weijden in diens befaamde Laatste Oordeel te Beaune (Meiss 1967, p. 253).

Aangezien ook van deze meester geen ander werk noch leerlingen bekend zijn, mag worden aangenomen dat hij, net als de eerder aan dit handschrift werkzame Meester van het Parement van Narbonne, hoofdzakelijk op ander terrein werkzaam was.

Gelet op de gelijkenis van zijn werk met dat van André Beauneveu is het mogelijk dat ook deze meester een beeldhouwer of wellicht een goudsmid was.

De Meester van de Heilige Geest is vroeger wel vereenzelvigd met de verluchter Jacques Daliwe, maar tegenwoordig wordt deze identificatie niet meer aanvaard (Walther 2001, p. 237).

Catalogus

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms nouv. Acq. Lat. 3093 Très belles heures de Notre-Dame du Duc Jean de Berry, Parijs ca 1390 en Bourges (?) ca 1405-1409 verluchting door Meester van het Parement van Narbonne/Jean d’Orléans?/Etienne Lannelier; de Meester van de Heilige Geest van de Très belles heures: p. 162 doop in de Jordaan (overgeschilderd door de Meester van Johannes de Doper van de Très belles heures), 166 pinksteren, 169 opstanding van de doden, 173 gebed tot de Heilige Geest, 176 lasteraars en gelovigen, 178 apostelafscheid; de Meester van Johannes de Doper van de Très belles heures; de Gebroeders van Limburg

literatuur:

  • Meiss 1967, p. 134, 253-255
  • König 1998 (2)
  • Walther 2001, p. 235-237

Voor verdere literatuur zie onder Meester van het Parement van Narbonne

Literatuur

Meiss 1967, p. 134, 253-255
König 1998 (2)
Walther 2001, p. 235-237

Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. Nouv. Acq. Lat. 3093, p. 162 doop in de Jordaan, 166 pinksteren

Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. Nouv. Acq. Lat. 3093, p. 169 opstanding van de doden, 173 gebed tot de Heilige Geest

Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. Nouv. Acq. Lat. 3093, p. 176 lasteraars en gelovigen, 178 apostelafscheid