Meester van de Jouvencel van Wolfenbüttel

Frans boekverluchter, werkzaam rond 1470. Ontleent zijn naam aan een door hem verlucht exemplaar van Jouvencel, thans bewaard in de Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel.

Het werk van de Meester van de Jouvencel van Wolfenbüttel vertoont verwantschap met het eveneens door Jean Fouquet beïnvloedde werk van de Meester van het Missaal van Yale.

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod Guelf 137 Blank, f. 89v: benoeming van Jouvencel tot stadhouder

De hier afgebeelde 3 miniaturen uit de Jouvencel van Wolfenbüttel stammen alle van de hand van de anonieme meester, ook de miniatuur op f. 125r die in de catalogus uit 1989 door Anzelewski nog als een eigenhandig werk van Fouquet wordt aangemerkt.

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod Guelf 137 Blank, f. 125r: inname van Escallon

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod Guelf 137 Blank, f. 89v: benoeming van Jouvencel tot stadhouder

Catalogus

Baltimore, Walters Art Gallery

Ms W 308  Ghillibert de Lannoy?, L’Instruction d’un jeune prince, Bourges?, ca 1470, verluchting door Meester van de Jouvencel van Wolfenbüttel en/of Meester van de Annunciatie in het Missaal van Yale lit: Plummer 1982, nr. 66, p. 52||Avril & Reynaud 1993, p. 154

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek

Cod Guelf 137 Blank. Jouvencel lit: Wolfenbüttel 1989, p. 207-211||Avril & Reynaud 1993, p. 153||Schaefer 1994, p. 196, afb. 124, 125

Literatuur

  1. Plummer 1982, nr. 66
  2. Wolfenbüttel 1989, p. 207-211
  3. Avril & Reynaud 1993, p. 149, 152, 153, 154, 155
  4. Schaefer 1994, p. 194, 196, afb. 124, 125