Londen, Sotheby’s
Catalogus 5 juli 2005, lot 82, f. 88r (detail)

Meester van Jacopo di Guido da Verona

(Master of Jacopo di Guido da Verona | Maître de Jacopo di Guido da Verona)
Italiaans boekverluchter, werkzaam rond 1460, afkomstig uit Verona en werkzaam in o.a. Pesaro. Ontleent zijn naam aan de schrijver Jacopo di Guido da Verona. Deze schrijver schreef een viertal thans nog bekende handschriften die allemaal door een en dezelfde verluchter werden versierd. Mogelijk is de schrijver identiek aan de verluchter. Er is inderdaad sprake van een verluchter met deze naam, maar het is niet zeker of deze dan ook voor de verluchting van onze handschriften verantwoordelijk is. Het belangrijkste handschrift betreft een Vergilius die voorheen behoorde tot de verzameling van Martin Bodmer. Dit handschrift bevat op folio 243r het navolgende colofon: “Ego Iacobus Guidonis de Verona finivi hun librum Die xxiiii Novenmbris 1459”. Omdat de verluchting van het handschrift nimmer voltooid is (zie bijvoorbeeld de lege schilden onderaan sommige miniaturen) kan hiermee niet anders bedoeld zijn dat de schrijver zijn arbeid voltooid had, hetgeen dan een argument zou opleveren tegen de identificatie van de verluchter met deze met naam genoemde schrijver. De kwestie blijft aldus open zodat schrijver dezes veiligheidshalve de verluchter aanduidt als “de meester van”.

Londen, Sotheby’s, Catalogus 5 juli 2005, lot 82, f. 1r – 59r

De vier door Jacopo geschreven handschriften betreffen een psalter in Vaticaanstad, een Petrarchus in Wenen, een Petrarchus in Dresden en de al genoemde Vergilius, laatstelijk geveild in Londen, Sotheby’s. Daarnaast kan de verluchting van een onvoltooid gebleven Livius in Londen mogelijk ook worden toegeschreven aan onze verluchter.

Catalogus
Dresden, Sachsische Landesbibliothek
Cod ob 26 Francesco Petrarca, Trionfi, Pesaro (?), 1460, verluchting door Meester van Jacopo di Guido da Verona lit: Bruck 1906, fig 201||D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 115-116||Sotheby’s catalogus 5 juli 2005, in lot 82

Londen, British Library
Ms add 22108 Livius, Pesaro (?), ca 1460, verluchting door Meester van Jacopo di Guido da Verona lit: Sotheby’s catalogus 5 juli 2005, in lot 82

Londen, Sotheby’s
Catalogus 5 juli 2005, lot 82 Livius, Pesaro (?), 1459, verluchting door Meester van Jacopo di Guido da Verona lit: Durrieu 1889, nr. CXIV, p. 420||Munby 1954, p. 54||Munby 1960, p. 106||Colophons de manuscrits 1965-1982, III, 1973, p. 44, nr. 7774||Pellegrin 1982, p. 442-445, pls 31-32||Sotheby’s catalogus 5 juli 2005, lot 82

Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana
Ms Barb lat 482 psalter, Pesaro (?), 1459, verluchting door Meester van Jacopo di Guido da Verona lit: Castiglioni & Marinelli 1986, p. 59-62||Morello & Maddolo 1995, p. 141-144, nr. 20, figs 52-55||Sotheby’s catalogus 5 juli 2005, in lot 82

Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek
Cod 2649 Francesco Petrarca, Trionfi, Pesaro (?), 1459, verluchting door Meester van Jacopo di Guido da Verona lit: D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 115-116||Mazal 1986, figs 8-9||Sotheby’s catalogus 5 juli 2005, in lot 82

Literatuur
Durrieu 1889, nr. CXIV, p. 420
Bruck 1906, fig 201
Munby 1954, p. 54
Munby 1960, p. 106
Colophons de manuscrits 1965-1982, III, 1973, p. 44, nr. 7774
Pellegrin 1982, p. 442-445, pls 31-32
Castiglioni & Marinelli 1986, p. 59-62
Mazal 1986, figs 8-9
Morello & Maddolo 1995, p. 141-144, nr. 20, figs 52-55
Sotheby’s catalogus 5 juli 2005, lot 82
Bradley 1887-1889 –
Thieme-Becker 1907-1950
D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 115-116