Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms fr 227, f. 1r (detail) door Meester van Jeanne de France

Meester van Jeanne de France

Frans boekverluchter, werkzaam rond 1460-1480 in de Loirevallei in Frankrijk. Hij ontleent zijn door Gras 2015 gegeven naam aan een door hem verluchtte Boccaccio voor Jeanne de France, Duchesse de Bourbon, thans bewaard in Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. fr. 227.

Gras 2015 noot 13 schrijft een veertiental handschriften, waaronder genoemde Boccaccio, die eerst werden aangemerkt als werken van Guillaume Piqueau (voorheen de Meester van het Missaal van Yale alias de Meester van de Weense Mamerot, de Meester van Christophe de Champagne), thans toe aan deze Meester van Jeanne de France.

Ook een van de getijdenboeken, gemaakt voor Mary Stuart, Queen of Scots, thans verdeeld over de Bibliotheque Nationale in Parijs (ms latin 1405) en Christie’s, catalogus 6 juli 2011 (Arcana, III), lot 16, wordt door Gras 2015 deels toegeschreven aan de Meester van Jeanne de France. De handenscheiding is echter dermate problematisch dat vooralsnog wordt aangesloten bij de opvattingen van König. Dit geldt ook voor het handschrift in Princeton (ms Garrett 40).

Catalogus

Baltimore, Walters Art Gallery

Ms W 308  Ghillibert de Lannoy?, L’Instruction d’un jeune prince, Bourges?, ca 1470, verluchting door Meester van Jeanne de France

literatuur:

 • Plummer 1982, nr. 66, p. 52
 • Avril & Reynaud 1993, p. 154
 • Gras 2015, noot 13, p. 169

Lissabon, Museu Calouste Gulbenkian

Ms la 135 Gulbenkian Getijdenboek, Poitiers (?), ca 1460-1465 verluchting door Meester van Walters 222; Meester van Adelaide van Savoyen; Meester van het Madrileense Getijdenboek; Meester van Jeanne de France: f. 85, 86v, 91, 116, 147, 152-155, 157, 158, 160-170

literatuur:

 • Parijs 2003, nr. 55
 • Gras 2015, noot 13, p. 166-7

Londen, British Library

Ms Harley 5764 gebedenboek, Frankrijk, ca 1460-1465 verluchting door Meester van Jeanne de France en Meester van de Laatste Campagne van de Mare Historarium

literatuur:

 • Gras 2015, noot 13, p. 166

Ms sloane 3049 Francisco Eiximenis, Llibre dels àngels, Frankrijk, ca 1476 Meester van Jeanne de France

Londen, British Library, Ms sloane 3049, f. 2r door de Meester van Jeanne de France

literatuur:

 • Gras 2015, noot 13, p. 168

Madrid, Biblioteca Nacional

Ms vitr 25-3 getijdenboek, Tours (?), ca 1465-1470 verluchting door Meester van het Madrileense Getijdenboek en Meester van Jeanne de France: f. 183v Marguerite, 184v Apolline

Madrid, Biblioteca Nacional, Ms vitr 25-3, f. 184v door Meester van Jeanne de France

literatuur:

 • Gras 2014
 • Gras 2015, noot 13, p. 167

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 227 Boccaccio, De cas des malheureux nobles hommes et femmes, ca 1468

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms fr 227, f. 300r door Meester van Jeanne de France

literatuur:

 • Plummer 1982, p. 50
 • Avril & Reynaud 1993, nr. 77
 • Schaefer 1994, p. 192, 194, 338-340, afb. 122
 • Gras 2015, noot 13, p. 167-8

Ms fr 2905 Statuts de l’Ordre de saint Michel (Louis XI), Frankrijk, ca 1469-1470 door Meester van Jeanne de France?

literatuur:

 • Gras 2015, noot 13, p. 168

Ms fr 5745 Statuts de l’Ordre de saint Michel (Louis XI), Frankrijk, ca 1469-1470 door Meester van Jeanne de France?

literatuur:

 • Gras 2015, noot 13, p. 168

Ms fr 24381 prose romance, Frankrijk, ca 1465 verluchting door Meester van Jeanne de France

literatuur:

 • Gras 2015, noot 13, p. 167

San Marino, Huntington Library

Ms HM 1143 getijdenboek, Loirevallei, ca 1465-1470 door Guillaume Piqueau en de Meester van Jeanne de France: f. 13r, 80r, 84r, 88r, 137v, 138v, 139v, 140v, 141v, 142v

literatuur:

 • Avril & Reynaud 1993, p. 154
 • Gras 2015, noot 8noot 13, p. 167

Tours, Bibliothèque Municipale

Ms 194 missaal Frankrijk, ca 1470-1475 Meester van Jeanne de France

literatuur:

 • Tours 2012, nr. 19
 • Gras 2015, noot 13, p. 168

Literatuur

 1. Plummer 1982, nr. 66, p. 50, 52
 2. Avril & Reynaud 1993, nr. 77, p. 154
 3. Schaefer 1994, p. 192, 194, 338-340, afb. 122
 4. Parijs 2003, nr. 55
 5. Tours 2012, nr. 19
 6. Gras 2014
 7. Gras 2015
 8. Gras 2016
 9. Gras 2016 (1)