Parijs, Archives Nationales, AE II 481B
losse miniatuur met Jean de Saint-Maure die eer bewijst aan koning Renée van Anjou (detail)

Meester van Jeanne de Laval

(Master of Jeanne de Laval | Maître de Jeanne de Laval)
Frans boekverluchter, actief in Angers van ongeveer 1455 tot 1485. Ontleent zijn door König 1982 gegeven naam aan het psalter dat hij schilderde voor Jeanne de Laval, de 2e vrouw van René d’Anjou, thans bewaard in Poitiers. Hij verluchtte voor haar ook een ander manuscript, geschreven door René d’Anjou, waarbij hij de door Barthélemy van Eyck ontworpen miniaturen kopieerde (thans New York, Pierpont Morgan Library ms. M 705). Naast de invloed van Van Eyck onderging zijn werk ook de invloed van de Meester van Rohan en de Meester van Marguerite d’Orléans. Wordt door Plummer 1982, p. 36 ook aangeduid als de Meester van Jean de Sainte-Maure.

Parijs, Archives Nationales, AE II 481B
losse miniatuur met Jean de Saint-Maure die eer bewijst aan koning Renée van Anjou

Catalogus

Aix, Bibliothèque Mejanes

Ms res 19 Getijdenboek van Rene d’Anjou, Angers, ca 1470-1471 verluchting mogelijk door Meester van Jeanne de Laval

literatuur:

 • Angers 2009-2010, nr. 7

Cambridge, Gonville and Caius College Library

Ms 672*/252 BH getijdenboek, Angers of Bourges, ca 1450-1480

literatuur:

 • König 1993, p. 428

Chantilly, Musée Condé

Ms 322 Sint Augustinus, La Cité de Dieu

literatuur:

 • Plummer 1982, p. 36

Cleveland, Cleveland Museum of Art

Nr. 26244 los dubbelblad uit getijdenboek (thans in Grenoble, bibl. Municipale, ms 1007bis), met de Kruisiging, Angers, ca 1450

literatuur:

 • König 1982, p. 163-167

Grenoble, Bibliothèque municipale

Ms 1007bis getijdenboek, Angers, ca 1450 (ook los dubbelblad in Cleveland, nr. 26244) verluchting door Eerste Meester van het Oxfordse Getijdenboek, Bodleian Library, ms. add. A185: f. 42, 151; Meester van de Annunciatie van Grenoble 1007bis: f. 19; Meester van Jeanne de Laval: f. 13, 15, 17, 53, 60, 72, 80, 87, 106v, 155, 156, 157, 158

literatuur:

 • König 1982, p. 163-167

Londen, Christie’s

Catalogus 12 juni 2013, lot 10 los blad uit een getijdenboek met St. Mattheus, Angers, Poitiers of Nantes, ca 1450

literatuur:

 • Christie’s 12 juni 2013, lot 10

Londen, Sotheby’s

Catalogus 6 juli 2006, lot 64 Histoire ancienne jusqua Cesar, Angers, ca 1475 verluchting door Meester van Jeanne de Laval en Werkplaats: f. 1r-67v en enkele miniaturen verderop in het handschrift; Eerste Meester van het Oxfordse Getijdenboek, Bodleian Library, ms. add. A185: f. 73v, 74v, 79r, 93v; minimaal 3 andere anonieme verluchters: overige verluchting

literatuur:

 • Tenschert 1984, nr. 10
 • Sotheby’s 26 november 1985, lot 107
 • Pennsylvania, 1995-1996, nr. 16
 • Sotheby’s 6 juli 2006, lot 64

Catalogus 4 december 2007, lot 60 Getijdenboek van Jean de Hangest en Marie d’Amboise, Angers en Rouen, ca 1455-1465 verluchting door Meester van Jeanne de Laval: f. 13r, 25r, 28r; Werkplaats van de meester van de Geneefse Latini: overige

literatuur:

 • Sotheby’s 4 december 2007, lot 60

New York, Pierpont Morgan Library

Ms M 63 getijdenboek, Angers, ca 1440

literatuur:

 • Plummer 1982, nr. 27
 • Wieck 1997, nr. 101

Ms M 705 René d’Anjou, a Mortifiement de vaine plaisance

literatuur:

 • Plummer 1982, nr. 48
 • Wieck 1997, p. 127

New York Public Library

Ms MA 34 getijdenboek, Angers, ca 1460 verluchting door Meester van Jeanne de Laval : f. 15r, 50v, 62r, 66v, 71r, 77r, 108r; anonieme verluchter: f. 23r, 36, 49r, 51v, 84r

literatuur:

 • De Ricci 1935-1940, II, p. 1320
 • König 1982, p. 85, 256
 • New York 2005-2006, nr. 56

Parijs, Archives Nationales

P.338B of AE II 481B losse miniatuur met Jean de Saint-Maure die eer bewijst aan koning Renée van Anjou

literatuur:

 • Plummer 1982, p. 36
 • Parijs 2004, p. 126
 • Angers 2009-2010, nr. 14

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 166, 1402-1404, 1450-1465, 1485-1493 begonnen door de Gebroeders van Limburg, voortgezet door de Meester van Jeanne de Laval en de Meester van de Geneefse Boccaccio, voltooid door o.a. Georges Trubert (?)

literatuur:

 • Lowden 2000, vol. 1, p. 251-284, mn fig 112, 113, p. 279
 • Walther 2001, p. 258
 • Angers 2009-2010, nr. 3

Voor verdere literatuur zie onder: Limburg, Paul, Jean en Herman

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms fr 166, f. 32v begonnen door de Gebroeders van Limburg, voortgezet door de Meester van Jeanne de Laval

Poitiers, Bibliothèque municipale

Ms 41 Psalter voor Jeanne de Laval

literatuur:

 • Parijs 1904, nr. 119
 • Blum & Lauer 1930, p. 73, pl. 35
 • Parijs 1937 (2), nr. 780
 • Leroquais 1940-1941, II, p. 162-4, pl. CXXXII-CXXXIII
 • Parijs 1955, nr. 290
 • Plummer 1982, p. 36
 • König 1982, p. 13 nt 38, p. 84-5, 105, 112, 115-116, 124, 134, 159, 163-167, 188, 256, figs. 179, 186, 250, 259
 • Avril & Reynaud 1993, nr. 66
 • Parijs 2003, nr. 57
 • Parijs 2004, nr. 66, p. 126-8
 • Angers 2009-2010, nr. 45

Rotthalmünster, Antiquariaat Heribert Tenschert

Catalogus Leuchtendes Mittelalter V (1993), nr. 12 getijdenboek, Parijs, ca 1410 verluchting door Meester van Boucicaut, Angers, ca 1470 voltooiing van 2 miniaturen door de Meester van Jeanne de Laval: f. 74r aanbidding door de wijzen en f. 181v Christus op de regenboog

literatuur:

 • König 1993, nr. 12

Catalogus Leuchtendes Mittelalter V (1993), nr. 25 getijdenboek, Angers of Bourges, ca 1475

literatuur:

 • König 1993, nr. 25

Stockholm, Nationalmuseum

Ms B 1664 getijdenboek, Angers of Bourges, ca 1450-1480

literatuur:

 • König 1993, p. 426
Literatuur
 1. Parijs 1904, nr. 119
 2. Blum & Lauer 1930, p. 73, pl. 35
 3. De Ricci 1935-1940, II, p. 1320
 4. Parijs 1937 (2), nr. 780
 5. Leroquais 1940-1941, II, p. 162-4, pl. CXXXII-CXXXIII
 6. Parijs 1955, nr. 290
 7. Plummer 1982, nrs. 27, 48, p. 36-7
 8. König 1982, p. 13 nt 38, p. 84-5, 105, 112, 115-116, 124, 134, 159, 163-167, 188, 256, figs. 179, 186, 250, 256, 259
 9. Tenschert 1984, nr. 10
 10. Sotheby’s 26 november 1985, lot 107
 11. Avril & Reynaud 1993, nr. 66
 12. König 1993, nrs. 12, 25, p. 414-429
 13. Pennsylvania, 1995-1996, nr. 16
 14. Wieck 1997, p. 127, nr. 101
 15. Lowden 2000, vol. 1, p. 251-284, mn fig 112, 113, p. 279
 16. Walther 2001, p. 258
 17. Parijs 2003, nr. 57
 18. Parijs 2004, nr. 66, p. 126-8
 19. New York 2005-2006, nr. 56
 20. Sotheby’s 6 juli 2006, lot 64
 21. Sotheby’s 4 december 2007, lot 60
 22. Angers 2009-2010, nrs. 3, 7, 14, 45
 23. Christie’s 12 juni 2013, lot 10

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms fr 166, f. 35r begonnen door de Meester van Jeanne de Laval, voortgezet door de Meester van Jouvenel