Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms Ludwig V 6, f. 147v: Kruisiging (detail)

Meester van het Kremnitzer Stadsboek

Boekverluchter, afkomstig uit Tsjechië (Bohemen), maar werkzaam in Wenen rond 1420-1425. Hij ontleent zijn naam aan de door hem vervaardigde kruisigingsminiatuur in het Kremnitzer Stadsboek uit de jaren 1420-1425. Samen met zijn medewerker Michael en de verluchters Nikolaus, Veit, de Albrechtminiator en  de Meester van de Klosterneuburger missalen, behoorde hij tot de Weense Hofwerkplaats van het Collegium Ducale.

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms Ludwig V 6, f. 147v: Kruisiging

Een tweede werk van onze meester komen we tegen in een missaal van het Weense Collegium ducale, thans bewaard in Malibu, welk werk wederom een volblad Kruisiging betreft.

Catalogus

Kremnitz, Staatsarchiv

Stadtbuch, Wenen, ca 1420-1425 verluchting van pag. 8 Kruisiging door Meester van het Kremnitzer Stadsboek

literatuur:

 • Schmidt 2005, Band 1, p. 390-391

Malibu, J. Paul Getty Museum

Ms Ludwig V 6 Missaal van het Weense Collegium ducale, Wenen, ca 1420-1425 verluchting door de Meester van het Kremnitzer Stadsboek: f. 147v kruisiging, en Michael: initialen

literatuur:

 • Millar 1930, band 2, nr. 81
 • Sotheby’s 7 juni 1932, lot 22
 • Kraus 1958, nr. 16
 • Keulen 1960, nr. 109
 • Krems 1967, nr. 89
 • Kraus 1978, nr. 58
 • Keulen 1978, band 2, p. 425
 • Von Eew & Plotzek 1979-1985, band 1, nr. V 6
 • Schmidt 2005, Band 1, p. 21; 61, nr. 89; 389-400

Literatuur

 1. Millar 1930, band 2, nr. 81
 2. Sotheby’s 7 juni 1932, lot 22
 3. Kraus 1958, nr. 16
 4. Keulen 1960, nr. 109
 5. Krems 1967, nrs. 89, 95
 6. Kraus 1978, nr. 58
 7. Keulen 1978, band 2, p. 425
 8. Von Eew & Plotzek 1979-1985, band 1, nr. V 6, p. 245-249
 9. Schmidt 2005, Band 1, p. 21; p. 61, nr. 89; p. 389-400