Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. n.a.l. 3191, f. 53r Jezus voor Pilatus (detail)

Meester van Karel van Frankrijk

(Master of Charles of France – Maître de Charles de France)
Frans boekverluchter, werkzaam in Bourges of een andere stad in het Loiregebied. Werkzaam in de 2e helft van de 15e eeuw.
Ontleent zijn naam aan een getijdenboek dat hij voor Karel van Frankrijk, Hertog van Berry, broer van Lodewijk XI, verluchtte en dat thans in de bibliotheek Mazarin in Parijs bewaard wordt. Twee losse bladen afkomstig uit dit getijdenboek worden thans bewaard in New York, Metropolitan Museum. Hiervan is met name blad 58.71 b interessant, omdat dit blad in de omkadering de volgende tekst bevat: “KAROLUS DE FRANCIA KAROLI SEPTIMI FILIUS NORTHMANNORUM DUX NONUS ANNO MCCCCLXV” en daarmee het enige gedateerde (1465) werk van de meester. De Meester van Karel van Frankrijk was een van de medewerkers van Jean Fouquet. Hij verluchtte een exemplaar van een Histoire de Merlin, thans bewaard in Parijs, Bibliothèque Nationale, welk handschrift korte tijd later werd voltooid door Jean Colombe.

New York, Metropolitan Museum of Art, The Closters Collection, nrs. 58,71a, b

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. n.a.l. 3191, f. 26r annunciatie, 35v visitatie

Catalogus

Genève-Cologny, Sammlung Bodmer (Bibliotheca Bodmeriana)

Ms Bodmer 143 Benvenuto da Imola, Romuléon, Frankrijk (Loiregebied), ca 1461-1465

literatuur:

 • Pellegrin 1982, pp. 349-353
 • http://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/cb/0143

New York, Metropolitan Museum of Art, Cloisters Collection

58.71 a, b twee losse bladen, ca 1465, afkomstig uit het getijdenboek van Karel van Frankrijk, zie Parijs, Mazarin

literatuur:

 • Plummer 1982, nr. 64
 • Avril & Reynaud 1993, nr. 81

New York, Pierpont Morgan Library

Ms M 67 psalter-getijdenboek, Bourges of Loirevallei, ca 1455-1460

literatuur

 • Plummer 1982, nr. 63

Parijs, Bibliothèque Mazarin

Ms 473 Getijdenboek van Karel van Frankrijk, 1465 verluchting door de Meester van Karel van Frankrijk; 1 miniatuur, t.w. f. 13 met de gevangenneming door Jean Fouquet (twee losse bladen uit dit getijdenboek bevinden zich thans in New York)

literatuur:

 • Parijs 1904, nrs. 139, 373
 • Londen 1932, nr. 747d
 • Parijs 1955, nr. 250
 • Parijs 1981, nr. 19
 • Avril & Reynaud 1993, nr. 81
 • Schaefer 1994, p. 324
 • Parijs 2003, nr. 33

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. n.a.l. 3191, f. 48r geboorte, 55v aankondiging aan de herders, 61 kruisnageling

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 91 Robert de Boron, Histoire de Merlin, 1e band (2e band wellicht Brussel, Koninklijke Bibliotheek, ms 9246; echter ander formaat), ca 1482, 1486, verluchting door Jean Colombe en de Meester van Karel van Frankrijk; deels niet ingekleurde ondertekeningen van Jean Colombe

literatuur

 • Parijs 1955, nr. 300

Ms n.a. lat 3191 getijdenboek, ca 1455-1460

literatuur:

 • Avril & Reynaud 1993, nr. 80

Sint Petersburg, Nationale Bibliotheek van Rusland
Ms fr. Q.v. VI, 1 Gervais du Bus, Le Roman de Fauvel, ca 1450

literatuur:

 • Woronowa & Sterligov 1996, p. 162-3

Literatuur

 1. Parijs 1904, nrs. 139, 373
 2. Londen 1932, nr. 747d
 3. Parijs 1955, nrs. 250, 300
 4. Parijs 1981, nr. 19
 5. Pellegrin 1982, pp. 349-353
 6. Plummer 1982, nrs. 63, 64
 7. Kren 1983, p. 148
 8. Avril & Reynaud 1993, p. 158, 159, nrs. 80, 81, 82, 83
 9. Schaefer 1994, p. 324
 10. Woronowa & Sterligov 1996, p. 162-163
 11. Parijs 2003, nr. 33