Londen, British Library
Ms. Cotton Tiberius B VIII, f. 35r (detail)

Meester van het Livre du Sacre de Charles V | Kroningsboek van Karel V

(Master of the Coronation Book of Charles V | Maître du Livre du Sacre de Charles V)
Frans boekverluchter, werkzaam in de 2e helft van de 14e eeuw aan het hof van Karel V. Ontleent zijn naam aan zijn beste werk, het Livre du Sacre de Charles V. Dit handschrift met het kroningsritueel van de Franse koningen werd kort nadat hij de troon had bestegen, uitgevoerd voor Karel V die er zijn met de hand geschreven ex libris in aanbracht, met als datum 1365. De kunstenaar heeft zonder twijfel zijn opleiding genoten in het atelier van de Meester van de Remède de la Fortune en was ook diens medewerker aan het Machaut-handschrift (Parijs, Bibliothèque Nationale, ms fr 1586). In zijn werk is een duidelijke ontwikkeling waar te nemen: aanvankelijk is hij een slaafse, dorre nabootser van zijn leermeester, maar vanaf 1370 wordt zijn penseel soepeler en krijgen zijn personages, onder invloed van de hierna te noemen meesters meer volume. Naast de Meester van de Bijbel van Jean de Sy en de Meester van de Kroning van Karel VI in de Grandes Chroniques de France is onze meester een van de favoriete kunstenaars van Karel V gedurende de tien laatste jaren van diens regering.

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. fr. 22912, f. 227v, 278v

Catalogus

Cambridge, Corpus Christi College

Ms s.n. (in bruikleen van James E. & Elizabeth J. Ferrell), Guillaume de Machaut, Oeuvres complètes, Parijs,  ca. 1370-1372 verluchting door de Meester van de Bijbel van Jean de Sy, de Meester van de Kroning van Karel VI, Meester van Jean de Mandeville, Meester van het Livre du Sacre de Charles V

literatuur:

 • Cambridge 2005, nr. 124

Voor verdere literatuur zie onder: Meester van de Bijbel van Jean de Sy

Cambridge (Mass), Harvard University, Houghton Library

Ms Typ 201 Cité de Dieu, deel II, boeken XI-XXII (deel I = Angers, Bibliothèque municipale, ms. Fr. 162), Parijs, ca 1380 Stijl in traditie van Jan Boudolf en/of Werkpaats van de Meester van de Bijbel van Jean de Sy, Werkplaats van de Meester van het Livre du Sacre de Charles V, Werkplaats van de Kroning van Karel VI

literatuur:

 • James 1902, p. 206-209, nr. 80
 • Delisle 1907, I, p. 223, 411; II, p. 317
 • Meiss 1967, p. 309
 • Smith 1982
 • Cambridge 1983, nr. 2

Ms Typ 555 Guyart des Moulins, Bible historiale (2 vols), Parijs, ca 1373 verluchting door de Meester van de Kroning van Karel VI: vol. 1: f. 1r-257v, vol. 2: f. 130v, 135v-267r;  Meester van het Livre du Sacre de Charles V: vol. 1: f. 262r-283v, vol. 2: 12v-129v, 131r-134v

literatuur:

 • Cambridge 1983, nr. 1
 • Komada 2000, vol. 2, p. 562
 • Boston 2016, nr. 87

Londen, British Library

Ms Cotton Tiberius B VIII Livre du Sacre de Charles V, Parijs, 1365

literatuur:

 • Avril 1978, nrs. 27-28
 • Parijs 1981, nr. 279
 • Backhouse 1997, nr. 106
 • O’Meara 2001
 • London 2011, nr. 138

Ms Royal 19 D II Bible historiale, Genesis tot Apocalypse, Parijs, ca 1350

literatuur:

 • Delisle 1907, I, p. 291, 330
 • Parijs 1981, nr. 277
 • Komada 2000, III, nr. 40
 • Rouse & Rouse 2000, I, p. 270-273
 • London 2011, nr. 137

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms fr 22913 , f. 26r (detail)

Ms Yates Thompson 10 Apocalypse, Parijs, ca 1370-1390

literatuur:

 • James 1898, nr. 38
 • Watson 1979, I, nr. 168
 • Morgan 1982-1988, II, nr. 173
 • Backhouse 1997, nr. 107

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 1586 Guillaume de Machaut, Dit du Lion Meester van de Remède de la Fortune, met assistentie van de Meester van het Livre du Sacre de Charles V

literatuur:

 • Avril 1978, nrs. 23-26, met name nr 26

Ms fr 2813 Grandes Chroniques de France van Karel V, Parijs, 1380 verluchting door Meester van de Kroning van Karel VI: f. 3v, 4r; volgeling van de Meester van de Kroning van Karel VI: f. 265r, 394r, 473v; volgeling van de Meester van de Kroning van Karel VI: f. 436v, 438r; Meester van het Livre du Sacre de Charles V: f. 439r, 480v; volgeling van de Meester van de Bijbel van Jean de Sy: f. 103v, 105v, 106v, 108, 109v, 112v; Pierre Remiet: f. 5v, 85v, 122v, 149r, 166v, 182r, 200r

literatuur:

 • Delisle 1907, I, p. 312-4
 • Panofsky 1953, p. 35-8
 • Parijs 1955, nr. 123
 • Parijs 1968, nr. 195
 • Avril 1978, nrs. 34-35
 • Parijs 1981, nr. 284
 • Sterling 1987, nr. 38
 • Hedeman 1991, p. 95-133, 244-248
 • Walther 2001, p. 230-3
 • Den Haag 2002, p. 230-233
 • Parijs 2004, nr. 5

Ms fr 5707 Petite Bible historiale de Charles V, Parijs, ca 1362-1363

literatuur:

 • Parijs 1904, nr. 36
 • Parijs 1955, nr. 117
 • Parijs 1968, nr. 167
 • Parijs 1981, nr. 278 (daar foutief aangeduid als: ms latin 5707)

Ms fr 22912 Augustinus, Civitate Dei (vol. 1), Parijs, ca 1375-1377 Meester van de Kroning van Karel VI: f. 2v, 3, 8, 41v, 94v, 178v, 303v, 342v; Meester van het Livre du Sacre de Charles V: f. 227v et 278v; de Meester van de Bijbel van Jean de Sy: f. 384 et 407v

literatuur:

 • Porcher 1959, p. 55, afb. 59
 • Bologna 1988, p. 190

Ms fr 22913 Augustinus, Civitate Dei (vol. 2), Parijs, ca 1375-1377 Meester van de Kroning van Karel VI: f. 2v, 225, 329v, 370; Meester van het Livre du Sacre de Charles V: f. 26, 45v, 62v, 91v, 138v,186v, 291, 408v

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms fr 22913 , f. 45v (detail)

Washington, Library of Congress

Ms s.n. Getijdenboek van Edith G. Rosenwald, Parijs, ca 1360

literatuur:

 • Wieck 1988 (2001), nr. 13
 • Schutzner 1989, p. 283-6

Londen, British Library, Ms. Royal 19 D II, f. 1r: God en de evangelisten (detail)

Literatuur

 1. James 1898, nr. 38
 2. James 1902, p. 206-209, nr. 80
 3. Parijs 1904, nr. 36
 4. Delisle 1907, I, p. 223, 291, 312-314, 330, 411; II, p. 317
 5. Panofsky 1953, p. 35-8
 6. Parijs 1955, nrs. 117, 123
 7. Porcher 1959, p. 55, afb. 59
 8. Meiss 1967, p. 309
 9. Parijs 1968, nrs. 167, 195
 10. Avril 1978, p. 26, nrs. 23-26, 27-28, 34-35
 11. Watson 1979, I, nr. 168
 12. Parijs 1981, nrs. 277, 278, 279, 284
 13. Morgan 1982-1988, II, nr. 173
 14. Smith 1982
 15. Cambridge 1983, nrs. 1, 2
 16. Sterling 1987, nr. 38
 17. Bologna 1988, p. 190
 18. Wieck 1988 (2001), nr. 13
 19. Schutzner 1989, p. 283-286
 20. Hedeman 1991, p. 95-133, 244-248
 21. Backhouse 1997, nr. 106, 107
 22. Komada 2000, II, p. 562; III, nr. 40
 23. Rouse & Rouse 2000, I, p. 270-273
 24. O’Meara 2001
 25. Walther 2001, p. 230-3
 26. Den Haag 2002, p. 230-233
 27. Parijs 2004, nr. 5
 28. Cambridge 2005, nr. 124
 29. London 2011, nrs. 137, 138
 30. Boston 2016, nr. 87

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms. fr. 5707, f. 2r, 204r