San Marino, Huntington Library, Ms. HM 1163, f. 83v: aankondiging aan de herders (detail) door de Meester van de Münchener Boccaccio

Meester van de Münchener Boccaccio

(Master of the Munich Boccaccio | Maître du Boccace de Munich)

Direct link to:

Ms lat 13305 getijdenboek, Parijs, Bibliothèque Nationale

Frans boekverluchter, actief in Tours tussen 1460 en 1480. Belangrijkste medewerker van de beroemde boekverluchter en paneelschilder Jean Fouquet.

De Meester van de Münchener Boccaccio ontleent zijn naam aan de grotendeels door hem verzorgde verluchting van een exemplaar van Boccaccio’s Des Cas des nobles hommes et femmes, bewaard in München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. gall. 6.

Dit handschrift bevat naast de 80 voorheen aan Jean Fouquet en thans aan onze meester toegeschreven miniaturen, ook een beroemd frontispice dat nog wel als werk van Fouquet wordt beschouwd.

Mogelijk kan een van de zonen van Jean Fouquet, Louis Fouquet of François Fouquet, worden vereenzelvigd met onze Meester.

Het werk van Jean Fouquet en dat van de Meester van de Münchener Boccaccio verschilt in het kleurgebruik. Waar Fouquet voornamelijk felle kleuren in hun pure vorm hanteert, prefereert de Meester van de Münchener Boccaccio zachte gedempte kleuren en gebruikt hij alleen felle kleuren voor de hoofdfiguren op de voorgrond.

De door onze meester geschilderde triomf van Metellus in het Münchener handschrift (f. 189v) vindt later navolging door Jean Colombe, in diens Triomf van Caesar (Parijs, Bibliothèque Nationale, ms fr. 22540, f. 1).

De Meester van de Münchener Boccaccio is een innovatief verluchter. De door hem verzorgde Kruisiging in het Haagse handschrift bevat een tweetal dergelijke vernieuwingen: de nachtscène en het opnemen van de beginregels van de tekst in het geheel van de miniatuur.

Catalogus

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

Ms 74 G 28 getijdenboek, Tours, ca 1470-1475 Meester van de Münchener Boccaccio: f. 21r gevangenneming, f. 47v kruisiging; Meester van Morgan 366: f. 63r aankondiging aan de herders, f. 49r pinksteren, f. 50r triniteit; Meester van Jean Charpentier: f. 13r Johannes op Patmos

literatuur:

 • Durrieu 1902
 • Byvanck 1924, nr. 30, pl. XXXIX als f. 21r, 47v door Fouquet
 • Parijs 1937, nr. 775
 • Den Haag 1980, nr. 39
 • Brandhorst & Broekhuijsen-Kruijer 1985, nr. 79
 • Clancy 1988, p. XX, afb. 4, 11-14, 37, 45, 48, 52, 56, 58, 72, 81, 100, 119, 124, 133
 • Schaefer 1994, p. 236-7, 323-4, afb. 152 als werkplaats van Fouquet
 • Den Haag 2002, nr. 73, p. 171, kleurpl. 136, 137 als navolger van Jean Fouquet en andere verluchters
 • Parijs 2003, nr. 36, p. 334-5
 • New York 2005-2006, p. 271

Londen, British Library

Ms Harley 4329 Martin de Braga, Livre des quatre vertus & Cicero, Livre de vieillesse & Livre de amitia, Tours, ca 1460

Londen, British Library, Ms Harley 4329, f 130r: Cicero (detail) door Meester van de Münchener Boccaccio

literatuur:

 • Schaefer 1994, p. 338
 • Parijs 2003, nr. 31

Londen, Sotheby’s

Catalogus 6 juli 2000 (Ritman, 1) Lot 38 De Veauce getijdenboek, Tours ca 1480, verluchting door Jean Bourdichon: de 4 grote volbladminiaturen op f. 23v Maagd en Kind getroond, 37v annunciatie, 120v David en Goliath, 151v Triomf van de dood; en de Meester van de Münchener Boccaccio: overige 12 kleinere miniaturen

literatuur:

 • Sotheby’s 13 december 1965, lot 205
 • Sotheby’s 19 juni 1989, lot 3029
 • König 1989 (1), p. 468, nr. 69 als de 4 grote miniaturen door Jean Fouquet en de 12 kleine miniaturen door Jean Bourdichon
 • Schaefer 1994, p. 260-2, 332-3
 • Sotheby’s 6 juli 2000 (Ritman), lot 38

München, Bayerische Staatsbibliothek

Cod Gall 6 Boccaccio, des cas des malheureux nobles hommes et femmes (de casibus illustrium viorum et mulierum), vert. door Laurent de Premierfait, verluchting door Jean Fouquet: frontispice van f. 2v, Tours, ca 1459-1460; overige 80 miniaturen door de Meester van de Münchener Boccaccio, Tours, ca 1460-1465

München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod Gall 6, f. 10r

literatuur:

 • Parijs 2003, nr. 32, p. 272-307

voor verdere literatuur zie onder Jean Fouquet

Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal

Ms 417 Getijdenboek van François de Bourbon-Vendome, Tours, ca 1475-1480 Meester van de Münchener Boccaccio: f. 23v de drie profeten; Jean Bourdichon: f. 7v-11r; Meester van Bourbon-Vendome: overige miniaturen

literatuur:

 • Parijs 1904, nr. 239 als door School van Jean Bourdichon
 • Martin 1906, p. 96 als door Jean Bourdichon of werkplaats
 • Martin & Lauer 1929, p. 57, pl. LXXX||Blum & Lauer 1930, p. 84, pl. 58
 • Parijs 1937, nr. 196 als door Jean Bourdichon
 • Perls 1940, p. 27 als door Jean Fouquet
 • Wescher 1945, p. 81-2
 • Tours 1952, nr. 32
 • Parijs 1955, nr. 347 als deels door Jean Bourdichon
 • Ringbom 1965, p. 209-210
 • Parijs 1980, nr. 106
 • Parijs 1993, nr. 75 als f 23v door volgeling Jean Fouquet en overige miniaturen door omgeving Jean Bourdichon
 • Schaefer 1994, p. 238, 258 als f 23v mogelijk eigenhandig werk Jean Fouquet
 • Kren 2002
 • Parijs 2003, nr. 39

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 273-274 Titus Livius, Histoire romaine (vert. Pierre Bersuire) Brugge, ca 1455-1460 en Tours, ca 1475 Meester van de Münchener Boccaccio en Jean Bourdichon

literatuur:

 • Blum & Lauer 1930, p. 83, pl. 57
 • Tours 1952, nrs. 27
 • Parijs 1955, nr. 263
 • Parijs 2003, nr. 37

Ms fr 20071 Livius (van de Sorbonne) (band I) (Band 2 is niet verlucht), Angers, ca 1450, Tours, ca 1470-1480 en Parijs (?), ca 1490-1500, Meester van de Münchener Boccaccio: f. 5r: alleen hoofdminiatuur en met dien verstande dat gezichten van de groep links voor later zijn bijgewerkt door andere verluchter, f. 9r, 98v; Jean Bourdichon: merendeel overige verluchting, o.a. f. 51v

literatuur:

 • Blum & Lauer 1930, pl. 50
 • Parijs 1955, nr. 252
 • König 1982, p. 196 ev
 • Schaefer 1994, p. 328-9
 • Parijs 2003, nr. 38

Ms lat 13305 getijdenboek, Tours, na 1470 verluchting door Meester van de Munchener Boccaccio?

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms lat 13305 getijdenboek, f. 15r: annunciatie door Meester van de Münchener Boccaccio

literatuur:

 • Tours 1952, nr. 31
 • Parijs 1955, nr. 259
 • Schaefer 1994, p. 333
 • Parijs 2003, nr. 42

Ms n.a. lat 3187 zogenaamde Getijdenboek van Anne de Baudricourt, Parijs, ca 1465 anoniem verluchter en Tours, ca 1470-1475 Meester van de Münchener Boccaccio: f. 8r, 13v (verwijderd uit handschrift), 22r, 74v, 85r, 121r, 139v

Parijs, Bibliotheque Nationale
Ms. N.A.L. 3187, f. 139v: de drie doden en de drie levenden

literatuur:

 • Parijs 1904, nrs. 39, 49
 • Parijs 1907, nr. 134
 • Parijs 1955, nr. 254, 255
 • Avril & Reynaud 1993, nr. 74
 • Schaefer 1994, p. 331-2
 • Parijs 2003, nr. 35

Ms n.a. lat 3203 getijdenboek, Tours, ca 1470

literatuur:

 • Parijs 1955, nr. 258
 • Avril & Reynaud 1993, nr. 76
 • Schaefer 1994, p. 335-6
 • Parijs 2003, nr. 44

San Marino, Huntington Library

Ms HM 1163 getijdenboek van Louis Malet de Graville, Tours, ca 1470/1475

San Marino, Huntington Library, Ms. HM 1163, f. 76r Pinksteren

literatuur:

 • Schaefer 1994, p. 336
 • Parijs 2003, nr. 45

Literatuur

 1. Durrieu 1902
 2. Parijs 1904, nrs. 39, 49, 239
 3. Martin 1906, p. 96
 4. Parijs 1907, nr. 134
 5. Byvanck 1924, nr. 30, pl. XXXIX
 6. Martin & Lauer 1929, p. 57, pl. LXXX
 7. Blum & Lauer 1930, p. 83, 84, pl. 50, 57, 58
 8. Parijs 1937 (1), nr. 196
 9. Parijs 1937 (2), nr. 775
 10. Perls 1940, p. 27
 11. Wescher 1945, p. 81-2
 12. Tours 1952, nrs. 27, 31, 32
 13. Parijs 1955, nrs. 252, 254, 255, 258, 259, 263, 347
 14. Ringbom 1965, p. 209-210
 15. Sotheby’s 13 december 1965, lot 205
 16. Den Haag 1980, nr. 39
 17. Parijs 1980, nr. 106
 18. König 1982, p. 196 ev
 19. Brandhorst & Broekhuijsen-Kruijer 1985, nr. 79
 20. Clancy 1988, p. XX, afb. 4, 11-14, 37, 45, 48, 52, 56, 58, 72, 81, 100, 119, 124, 133
 21. König 1989 (1), p. 468, nr. 69
 22. Sotheby’s 19 juni 1989, lot 3029
 23. Parijs 1993, nrs. 74, 75, 76
 24. Schaefer 1994, p. 236-7, 238, 258, 323-4, 328-9, 331-3, 335, 336, 338, afb. 152
 25. Sotheby’s 6 juli 2000 (Ritman, 1), lot 38
 26. Den Haag 2002, nr. 73, p. 171
 27. Kren 2002
 28. Parijs 2003, nrs. 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45; p. 272-307, 334-5
 29. New York 2005-2006, p. 270-272