Parijs, Bibliotheque Nationale
Ms. N.A.L. 3187, f. 139v de drie doden en de drie levende (detail)

Meester van de Münchener Boccaccio

(Master of the Munich Boccaccio | Maître du Boccace de Munich)
Frans boekverluchter, actief in Tours tussen 1460 en 1480. Belangrijkste medewerker van de beroemde boekverluchter en paneelschilder Jean Fouquet.

De Meester van de Münchener Boccaccio ontleent zijn naam aan de grotendeels door hem verzorgde verluchting van een exemplaar van Boccaccio’s Des Cas des nobles hommes et femmes, bewaard in München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. gall. 6.

Dit handschrift bevat naast de 80 voorheen aan Jean Fouquet en thans aan onze meester toegeschreven miniaturen, ook een beroemd frontispice dat nog wel als werk van Fouquet wordt beschouwd.

Parijs, Bibliotheque Nationale
Ms. N.A.L. 3187, f. 121r (detail)

Mogelijk kan een van de zonen van Jean Fouquet, Louis Fouquet of François Fouquet, worden vereenzelvigd met onze Meester.

Het werk van Jean Fouquet en dat van de Meester van de Münchener Boccaccio verschilt in het kleurgebruik. Waar Fouquet voornamelijk felle kleuren in hun pure vorm hanteert, prefereert de Meester van de Münchener Boccaccio zachte gedempte kleuren en gebruikt hij alleen felle kleuren voor de hoofdfiguren op de voorgrond.

De door onze meester geschilderde triomf van Metellus in het Münchener handschrift (f. 189v) vindt later navolging door Jean Colombe, in diens Triomf van Caesar (Parijs, Bibliothèque Nationale, ms fr. 22540, f. 1).

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 74 G 28
f. 21v Gevangenneming, 47v Kruisiging

De Meester van de Münchener Boccaccio is een innovatief verluchter. De door hem verzorgde Kruisiging in het Haagse handschrift bevat een tweetal dergelijke vernieuwingen: de nachtscène en het opnemen van de beginregels van de tekst in het geheel van de miniatuur.

Londen, British Library, Ms. Harley 4329, f. 130r Cicero

Catalogus

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

Ms 74 G 28 getijdenboek, Tours, ca 1470-1475 Meester van de Münchener Boccaccio: f. 21r gevangenneming, f. 47v kruisiging; Meester van Morgan 366: f. 63r aankondiging aan de herders, f. 49r pinksteren, f. 50r triniteit; Meester van Jean Charpentier: f. 13r Johannes op Patmos

literatuur:

 • Durrieu 1902
 • Byvanck 1924, nr. 30, pl. XXXIX als f. 21r, 47v door Fouquet
 • Parijs 1937, nr. 775
 • Den Haag 1980, nr. 39
 • Brandhorst & Broekhuijsen-Kruijer 1985, nr. 79
 • Clancy 1988, p. XX, afb. 4, 11-14, 37, 45, 48, 52, 56, 58, 72, 81, 100, 119, 124, 133
 • Schaefer 1994, p. 236-7, 323-4, afb. 152 als werkplaats van Fouquet
 • Den Haag 2002, nr. 73, p. 171, kleurpl. 136, 137 als navolger van Jean Fouquet en andere verluchters
 • Parijs 2003, nr. 36, p. 334-5
 • New York 2005-2006, p. 271

Londen, British Library

Ms Harley 4329 Martin de Braga, Livre des quatre vertus & Cicero, Livre de vieillesse & Livre de amitia, Tours, ca 1460

literatuur:

 • Schaefer 1994, p. 338
 • Parijs 2003, nr. 31

Londen, Sotheby’s

Catalogus 6 juli 2000 (Ritman, 1) Lot 38 De Veauce getijdenboek, Tours ca 1480, verluchting door Jean Bourdichon: de 4 grote volbladminiaturen op f. 23v Maagd en Kind getroond, 37v annunciatie, 120v David en Goliath, 151v Triomf van de dood; en de Meester van de Munchener Boccaccio: overige 12 kleinere miniaturen

literatuur:

 • Sotheby’s 13 december 1965, lot 205
 • Sotheby’s 19 juni 1989, lot 3029
 • König 1989 (1), p. 468, nr. 69 als de 4 grote miniaturen door Jean Fouquet en de 12 kleine miniaturen door Jean Bourdichon
 • Schaefer 1994, p. 260-2, 332-3
 • Sotheby’s 6 juli 2000 (Ritman), lot 38

Londen, Sotheby´s, Catalogus 6 juli 2000 (Ritman, 1), lot 38
f. 13r Johannes op Patmos, 56v visitatie, 87r aankondiging aan de herders, 94v aanbidding door de wijzen, 107v vlucht naar Egypte

München, Bayerische Staatsbibliothek

Cod Gall 6 Boccaccio, des cas des malheureux nobles hommes et femmes (de casibus illustrium viorum et mulierum), vert. door Laurent de Premierfait, verluchting door Jean Fouquet: frontispice van f. 2v, Tours, ca 1459-1460; overige 80 miniaturen door de Meester van de Münchener Boccaccio, Tours, ca 1460-1465

literatuur:

 • Parijs 2003, nr. 32, p. 272-307

voor verdere literatuur zie onder Jean Fouquet

Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal

Ms 417 Getijdenboek van François de Bourbon-Vendome, Tours, ca 1475-1480 Meester van de Münchener Boccaccio: f. 23v de drie profeten; Jean Bourdichon: f. 7v-11r; Meester van Bourbon-Vendome: overige miniaturen

literatuur:

 • Parijs 1904, nr. 239 als door School van Jean Bourdichon
 • Martin 1906, p. 96 als door Jean Bourdichon of werkplaats
 • Martin & Lauer 1929, p. 57, pl. LXXX||Blum & Lauer 1930, p. 84, pl. 58
 • Parijs 1937, nr. 196 als door Jean Bourdichon
 • Perls 1940, p. 27 als door Jean Fouquet
 • Wescher 1945, p. 81-2
 • Tours 1952, nr. 32
 • Parijs 1955, nr. 347 als deels door Jean Bourdichon
 • Ringbom 1965, p. 209-210
 • Parijs 1980, nr. 106
 • Parijs 1993, nr. 75 als f 23v door volgeling Jean Fouquet en overige miniaturen door omgeving Jean Bourdichon
 • Schaefer 1994, p. 238, 258 als f 23v mogelijk eigenhandig werk Jean Fouquet
 • Kren 2002
 • Parijs 2003, nr. 39

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 273-274 Titus Livius, Histoire romaine (vert. Pierre Bersuire) Brugge, ca 1455-1460 en Tours, ca 1475 Meester van de Münchener Boccaccio en Jean Bourdichon

literatuur:

 • Blum & Lauer 1930, p. 83, pl. 57
 • Tours 1952, nrs. 27
 • Parijs 1955, nr. 263
 • Parijs 2003, nr. 37

Ms fr 20071 Livius (van de Sorbonne) (band I) (Band 2 is niet verlucht), Angers, ca 1450, Tours, ca 1470-1480 en Parijs (?), ca 1490-1500, Meester van de Münchener Boccaccio: f. 5r: alleen hoofdminiatuur en met dien verstande dat gezichten van de groep links voor later zijn bijgewerkt door andere verluchter, f. 9r, 98v; Jean Bourdichon: merendeel overige verluchting, o.a. f. 51v

literatuur:

 • Blum & Lauer 1930, pl. 50
 • Parijs 1955, nr. 252
 • König 1982, p. 196 ev
 • Schaefer 1994, p. 328-9
 • Parijs 2003, nr. 38

Ms lat 13305 getijdenboek, Tours, na 1470 omgeving Jean Fouquet (Meester van de Munchener Boccaccio?)

literatuur:

 • Tours 1952, nr. 31
 • Parijs 1955, nr. 259
 • Schaefer 1994, p. 333
 • Parijs 2003, nr. 42

Ms n.a. lat 3187 zogenaamde Getijdenboek van Anne de Baudricourt, Parijs, ca 1465 anoniem verluchter en Tours, ca 1470-1475 Meester van de Münchener Boccaccio: f. 8r, 13v (verwijderd uit handschrift), 22r, 74v, 85r, 121r, 139v

literatuur:

 • Parijs 1904, nrs. 39, 49
 • Parijs 1907, nr. 134
 • Parijs 1955, nr. 254, 255
 • Avril & Reynaud 1993, nr. 74
 • Schaefer 1994, p. 331-2
 • Parijs 2003, nr. 35

Ms n.a. lat 3203 getijdenboek, Tours, ca 1470

literatuur:

 • Parijs 1955, nr. 258
 • Avril & Reynaud 1993, nr. 76
 • Schaefer 1994, p. 335-6
 • Parijs 2003, nr. 44

San Marino, Huntington Library

Ms HM 1163 getijdenboek van Louis Malet de Graville, Tours, ca 1470/1475

literatuur:

 • Schaefer 1994, p. 336
 • Parijs 2003, nr. 45

San Marino, Huntington Library
Ms. HM 1163, f. 76r Pinksteren

Literatuur

Durrieu 1902
Parijs 1904, nrs. 39, 49, 239
Martin 1906, p. 96
Parijs 1907, nr. 134
Byvanck 1924, nr. 30, pl. XXXIX
Martin & Lauer 1929, p. 57, pl. LXXX
Blum & Lauer 1930, p. 83, 84, pl. 50, 57, 58
Parijs 1937 (1), nr. 196
Parijs 1937 (2), nr. 775
Perls 1940, p. 27
Wescher 1945, p. 81-2
Tours 1952, nrs. 27, 31, 32
Parijs 1955, nrs. 252, 254, 255, 258, 259, 263, 347
Ringbom 1965, p. 209-210
Sotheby’s 13 december 1965, lot 205
Den Haag 1980, nr. 39
Parijs 1980, nr. 106
König 1982, p. 196 ev
Brandhorst & Broekhuijsen-Kruijer 1985, nr. 79
Clancy 1988, p. XX, afb. 4, 11-14, 37, 45, 48, 52, 56, 58, 72, 81, 100, 119, 124, 133
König 1989 (1), p. 468, nr. 69
Sotheby’s 19 juni 1989, lot 3029
Parijs 1993, nrs. 74, 75, 76
Schaefer 1994, p. 236-7, 238, 258, 323-4, 328-9, 331-3, 335, 336, 338, afb. 152
Sotheby’s 6 juli 2000 (Ritman, 1), lot 38
Den Haag 2002, nr. 73, p. 171
Kren 2002
Parijs 2003, nrs. 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45; p. 272-307, 334-5
New York 2005-2006, p. 270-272