München, Bayerische Staatsbibliothek, Cmg 8010, 8011, f. 53r

Meester van het Marcusevangelie in de Ottheinrichbijbel

Duits boekverluchter, werkzaam rond 1425-1437 te Regensburg. Ontleent zijn naam aan het door hem verluchtte Marcus-evangelie in de fameuze Ottheinrichbijbel. Zowel de Marcusmeester als de Mattheusmeester (zie ook aldaar) verkeerden in de omgeving van de belangrijkste Regensburger kunstenaar uit het 2e kwart van de 15e eeuw, de Meester van de Worcester Kruisdraging (zie ook aldaar).

Omtrent de datering van de bijbel bestaat verschil van inzicht. Suckale in Regensburger Buchmalerei 1987 dateert de bijbel tussen 1425 en 1430, terwijl Ziegler 1988 er op wijst dat de Marcusmeester zeer typische figuren met kenmerkende trekken heeft overgenomen uit het uit 1437 stammende Landsberger Altar, hetgeen een terminus postquem voor de Ottheinrichbijbel, tenminste voor het aandeel van de Marcusmeester daarin, zou opleveren (zie omtrent het Landsberger Altar Ch. Sterling, The Master of the Landsberg Altarwings, in: Kunsthistorische Forschungen Otto Pacht zu ehren, 1972, p. 150-162).

De Marcusmeester zou een bloeiende werkplaats hebben geleid en onder anderen als leerling hebben opgeleid de verluchter Martinus Opifex (zie aldaar).

München, Bayerische Staatsbibliothek, Cmg 8010, 8011, f. 51r: Uitdrijving van de demonen uit de zwijnenkudde

Catalogus

Heidelberg, Kurpfalziches Museum

Cmg 8010, 8011 Ottheinrich Bijbel (Banden 3-6, 8), Regensburg, ca 1425-1430 of na 1437 17 miniaturen tussen f. 10r en f. 41v door de Mattheusmeester van de Ottheinrich Bijbel, 14 miniaturen tussen f. 42v en 61r door de Meester van het Marcusevangelie in de Ottheinrich Bijbel, verluchting f. 1r-9r door meester uit de Werkplaats van de Grillingerbijbel te Salzburg, en 1530-1532 toevoegingen door Matthias Gerung

literatuur:

 • Wohlgemuth 1973, p. 100 e.v.
 • Heidelberg 1986, textband H 5.6 (p. 491, 2), Bildband, afb. H 5.6 (p. 306)
 • Regensburger Buchmalerei 1987, p. 97, 98, nr. 91
 • Ziegler 1988, p. 64-66
 • Walther 2001, p. 304, 305

Munchen, Bayerische Staatsbibliothek

Cgm 8010, 8011 Ottheinrich Bijbel (Banden 1, 2 en 7) Regensburg, ca 1425-1430 of na 1437 17 miniaturen tussen f. 10r en f. 41v door de Mattheusmeester van de Ottheinrich Bijbel, 14 miniaturen tussen f. 42v en 61r door de Meester van het Marcusevangelie in de Ottheinrich Bijbel, verluchting f. 1r-9r door meester uit de Werkplaats van de Grillingerbijbel te Salzburg, en 1530-1532 toevoegingen door Matthias Gerung

literatuur:

 • Wohlgemuth 1973, p. 100 e.v.
 • Munchen 1983, nr. 54
 • Heidelberg 1986, textband H 5.6 (p. 491, 2), Bildband, afb. H 5.6 (p. 306)
 • Regensburger Buchmalerei 1987, p. 97, 98, nr. 91
 • Ziegler 1988, p. 64-66
 • Walther 2001, p. 304, 305
München, Bayerische Staatsbibliothek, Cmg 8010, 8011, f. 52r

Literatuur

 1. Wohlgemuth 1973, p. 100 e.v.
 2. Munchen 1983, nr. 54
 3. Heidelberg 1986, textband H 5.6 (p. 491, 2), Bildband, afb. H 5.6 (p. 306)
 4. Regensburger Buchmalerei 1987, p. 97, 98, nrs. 91, 94, 95
 5. Ziegler 1988, p. 64-66
 6. Walther 2001, p. 304, 305

D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 84