Parijs, Les Enluminures, BOH 191, f. 58v-59r

Meester van Marguerite de Liedekerke

Vlaams boekverluchter, werkzaam in Hainaut/Henegouwen tussen ca. 1480 en ca. 1510. Ontleent zijn naam aan de door hem verzorgde verluchting van een vijfdelig antifonaal, thans bewaard in de Abdij van de Trappisten in Westmalle onder signatuur ms. 9.

Uit de beide colofons van het antifonarium blijkt dat het werd gemaakt door de priester Julianus de Gavere tussen 1500 en 1502. Opdrachtgeefster was Margareta de Gavere de Liedekercke, sedert 1500 abdis van het benedictinessenklooster van Vorst bij Brussel.

Volgens het colofon van deel 1 was Julianus de Gavere de schrijver en verluchter van het handschrift, maar waarschijnlijker is dat de verluchting slechts door zijn tussenkomst tot stand kwam.

Het handschrift omvat een zeer uitgebreide iconografische cyclus met meer dan honderd afzonderlijke scènes met weinig courante thema’s, terwijl voorts ook de traditionele onderwerpen veelal op een niet-klassieke wijze werden uitgewerkt.

Van of mede van de hand van de Meester van Marguerite de Liedekerke is thans een achttiental handschriften bekend (Legaré 2005).

De Meester van Marguerite de Liederkerke werkte in de omgeving van de Meester van Antoon Rolin en de Meester van Ariane I.

Catalogus

Amiens, Bibliotheque municipale

Ms Lescalopier 95 Jean de Mandeville, Voyages d’outremer, voor 1492  

literatuur:

 • Legaré 2005, p. 415

Brugge, Grootseminarie

Ms 90/30 Jean de Torquemada, Commentaires sur la Regle de saint Benoit, eind 15e eeuw

literatuur:

 • Legaré 2005, p. 415

Cambridge, Fitzwilliam Museum

Ms 22 La légende dorée (franse vertaling van de Legenda aurea van Jacobus de Voragine), Brugge of Amiens, ca 1490 en Henegouwen, ca 1510, verluchting door Meester van het Dresdense Gebedenboek (ca 1490, f. 1, 2 (miniatuur zelf) en meeste overige miniaturen uit de katernen 1-3 en 10 en Meester van Marguerite de Liedekerke (ca 1510, ruim 80 miniaturen toegevoegd en bestaande uitgebreid zoals de randen van f. 2)

literatuur:

 • James 1895 (1), p. 43-51
 • Legaré 2003
 • Legaré 2005, p. 415
 • Cambridge 2005, nr. 128

Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek

Ms 1008 getijdenboek, 1e campagne: ca 1489, 2e campagne: Tournai of omgeving, ca 1500 of 1520, verluchting 1e campagne met o.a. Koning David en Opwekking van Lazarus, door Meester van het Dresdense Gebedenboek, verluchting 2e campagne, met o.a. f. 15v, 147v, 148 door Meester van Marguerite de Liedekerke

literatuur:

 • Brinkmann 1997, p. 385

Dresden, Sachsische Landesbibliothek

Ms Oc. 66 Poème des Echecs amoureux, ca 1487

literatuur:

 • Legaré 2005, p. 415

Kopenhagen, Det Kongelige Bibliotek

Ms Thott 432, 2 Chronique de Beaudouin d’Avesnes, vol II-1, voor 1488 

literatuur:

 • Legaré 2005, p. 415

Lille, Bibliotheque municipale

Ms 335 (392) Christine de Pizan, L’epistre d’Othea, eind 15e eeuw

literatuur:

 • Legaré 2005, p. 415

Londen, British Library

Ms Harley 4402 George Chastelain, Le temple de Bocace, ca 1488

literatuur:

 • Legaré 2005, p. 415

Londen, Sotheby’s

Catalogus 17 juni 2003, lot 96 getijdenboek, eind 15e eeuw

literatuur:

 • Sotheby’s Catalogus 17 juni 2003, lot 96
 • Legaré 2005, p. 415

Mons, Universite de Mons-Hainaut, Bibliotheque Centrale

Inc. 1797-54 Jean Boutillier, Somme rurale, Abbeville, 1486

literatuur:

 • Legaré 2005, p. 415

Ms 168/211 Constitutiones circa divinium officium secundum consuetudinem ecclesie sancti Dionisii in Brocquoroya, 1482

literatuur:

 • Legaré 2005, p. 415

Ms Puissant 34 Getijdenboek van Jean Barbet, eind 15e eeuw

literatuur:

 • Legaré 2005, p. 415

Namen, Bibliotheque du Seminaire

Ms 54 breviarium, tussen 1484 en 1503

literatuur:

 • Legaré 2005, p. 415

Oxford, Bodleian Library

Ms Holkham Misc. 50-53 (voorheen : Holkham Hall, Earl of Leicester, ms. 658)  Jacques de Guyse, Chroniques de Hainaut, verluchting door Meester van Marguerite de Liedekerke en Meester van Antoon Rolin, 1490 

literatuur:

 • Legaré 2005, p. 415

Voor verdere literatuur zie onder Meester van Antoon Rolin

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 24274 Jacques de Cessoles, Jeu des Echecs moralises (franse vert. door Jean Ferron), 1487

literatuur:

 • Legaré 2005, p. 415

Ms Rothschild 2797 Aime de Montgesoie, Le Pas de la Mort; Olivier de la Marche, Le Chevalier delibere, Moralite du Bien Advise et du Mal Advise, 18 miniaturen door Meester van Marguerite de Liedekerke, overige door anoniem artiest

literatuur:

 • Legaré 2005, p. 415

Parijs, Les Enluminures

BOH 191 getijdenboek, Valenciennes?, ca 1490-1500

literatuur:

 • Sotheby’s, 19 Juni 1990, lot 120 als Artois, perhaps Arras, c. 1500
 • Legaré 2005, p. 415
 • site Les Enluminures, BOH 191 (2020)

Westmalle, Abdij van de Trappisten

Ms 9 vijfdelig antifonarium van Vorst, Hainaut/ Henegouwen, ca 1500-1502 merendeel van de verluchting door de Meester van Marguerite de Liedekerke, rest door Meester van Ariane 1

literatuur:

 • Hendrix 1994, p. 132-144
 • Smeyers & Van der Stock 1996, nr. 22
 • Smeyers 1998, p. 460-1 als omgeving van de Meester van Antoon Rolin
 • Legaré 2005
 • Cambridge 2005, p. 274

Literatuur

 1. James 1895 (1), p. 43-51
 2. Sotheby’s Catalogus 19 juni 1990, lot 120
 3. Hendrix 1994, p. 132-144
 4. Smeyers & Van der Stock 1996, nr. 22
 5. Brinkmann 1997, p. 385
 6. Smeyers 1998, p. 460-461
 7. Sotheby’s Catalogus 17 juni 2003, lot 96
 8. Legaré 2003
 9. Legaré 2005
 10. Cambridge 2005, nr. 128, p. 272-274
 11. site Les Enluminures, BOH 191 (2020)