Meesters van Margriet Uutenham

Groep van Noord-Nederlandse boekverluchters die haar naam ontleent aan het zogenoemde Getijdenboek van Margriet Uutenham. Voor zover thans bekend vervaardigden deze meesters zelf geen miniaturen of initialen, maar beperkten zij zich tot het decoreren van handschriften. De aan deze meesters toe te schrijven getijdenboeken bevatten vaak ingevoegde door andere verluchters vervaardigde miniaturen of gravures die vervolgens werden ingekleurd en versierd.

De stijl van deze meesters wordt gekenmerkt door een horror vacui en een voorkeur voor donkere kleuren, met name donker blauw en een naar paars neigend donker rood. De Meesters van Margriet Uutenham verzorgden ook de decoratie van de randen om de miniaturen van de hand van de Meester van Bartholomeus’ beroemde Getijdenboek van Sophia van Bylant.

Catalogus

Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz

Ms germ oct 87 Getijdenboek

literatuur:

  • Utrecht/New York 1989, p. 252

Keulen, Wallraf-Richartz-Museum

Inv. No mv 1961/32 – ms 232 Getijdenboek van Sophia van Bylant, 1475, de miniaturen door de Meester van Bartholomeus; de overige decoratie is van de hand van de Meesters van Margriet Uutenham

literatuur:

  • Utrecht/New York 1989, p. 15, 245, 252, 265

zie voor verdere literatuur onder de Meester van Bartholomaeus

München, Bayerische Staatsbibliothek

Ms Cgm 115 Getijdenboek

literatuur:

  • Utrecht/New York 1989, p. 252

Verenigde Staten, prive-verzameling

Getijdenboek, Noord-Nederland, ca 1470-1475, verluchting door de Meesters van de Zwolse Bijbel: alle 14 volbladminiaturen, en de Meesters van Margriet Uutenham: rest van de decoratie

literatuur:

  • Sotheby’s 21 juni 1988, lot 103
  • Utrecht/New York 1989, nr. 88

Verenigde Staten, prive-verzameling

Getijdenboek van Margriet Uutenham, ca 1460

literatuur:

  • Sotheby’s 3 december 1968, lot 27
  • Utrecht/New York 1989, nr. 89

Literatuur

  1. Sotheby’s 3 december 1968, lot 27
  2. Sotheby’s 21 juni 1988, lot 103
  3. Utrecht/New York 1989,  p. 15, 245, 252, 265, 244-245, nrs. 88, 89