Meester van de Passie van Maria van Gelre

Noord-Nederlands boekverluchter, werkzaam in het 1e kwart van de 15e eeuw. Ontleent zijn naam aan het handschrift dat hij samen met anderen verluchtte voor Maria van Gelre in 1415, meer in het bijzonder aan de in dit handschrift voorkomende acht pagina-grote passie-miniaturen. Sedert de tentoonstelling Nijmegen 2018-2019 wordt onderscheid gemaakt tussen het werk van de Meester van de Passie van Maria van Gelre en dat van de Temporale Meester van Maria van Gelre.

Daarnaast verluchtte de Meester van de Passie van Maria van Gelre ook het tweede deel van het Leefdaeler getijdenboek. Het werk van onze passiemeester onderscheidt zich van dat van de Meester van Maria van Gelre door iets meer individualiteit en aandacht voor ruimtelijke weergave.

Utrecht, Universiteitsbibliotheek, ms. 5.J.26, f. 219r: Christus voor Pilatus

Catalogus

Berlijn, Staatsbibliothek der Stiftung Preussischer Kulturbesitz

Ms germ quart 42 gebedenboek van Maria van Gelre , Noord-Nederland (Nijmegen), ca 1415, verluchting door de Meester van Maria van Gelre: o.a. f. 19v, 284v; de Meester van de Passie van Maria van Gelre: o.a. f. 27v, 30v, 36r, 39v, 43v; de Temporale Meester van Maria van Gelre, o.a. 45r, 50v, 59r, 67v en een ca 1423-1426 toegevoegde sectie met kalender en een drietal miniaturen op het einde van de Meesters van Otto van Moerdrecht: f. 467v, 475r, 476v

literatuur:

 • Byvank-Hoogewerff 1925, nr 14
 • Hoogewerff 1936-1947, I, p. 162-172
 • Byvank 1943, p. 19-20, afb. 7
 • Panofsky 1953, p. 100-102
 • Amsterdam 1958, nr. 146
 • Wenen 1962, nr. 207
 • Delaiss√© 1968, p. 19-20
 • Hamburg 1969, nr. 48
 • Keller 1969
 • Brussel 1971
 • Keulen 1972-1973, nr. C9 en Q10
 • Harthan 1977, p. 78-81
 • Berlijn 1987, nr. 45
 • Utrecht/New York 1989, nr. 17
 • De Gouden Eeuw van Gelre 2001, nr. IV 2
 • Nijmegen 2005, nr. 22
 • Kunstschrift 2018, nr. 4
 • Nijmegen 2018-2019

Utrecht, Universiteitsbibliotheek

Ms 5.J.26 getijdenboek van Kunera van Leefdael, ca 1415 verluchting door de Meester van de Passie van Maria van Gelre  en de Meester van de Morgan Kindheidscyclus literatuur: Van der Horst 1989, nr. 25, pl. c (f. 233v-234r)||Utrecht/New York 1989, nr. 15||Nijmegen 2005 nr. 44

Literatuur

 1. Byvank-Hoogewerff 1925, nr 14
 2. Hoogewerff 1936-1947, I, p. 162-172
 3. Byvank 1943, p. 19-20, afb. 7
 4. Panofsky 1953, p. 100-102
 5. Amsterdam 1958, nr. 146
 6. Wenen 1962, nr. 207
 7. Delaissé 1968, p. 19-20
 8. Hamburg 1969, nr. 48
 9. Keller 1969
 10. Brussel 1971
 11. Keulen 1972-1973, nr. C9 en Q10
 12. Harthan 1977, p. 78-81
 13. Berlijn 1987, nr. 45
 14. Van der Horst 1989, nr. 25, pl. c (f. 233v-234r)
 15. Utrecht/New York 1989, p. 58,  nrs. 15, 17
 16. De Gouden Eeuw van Gelre 2001, nr. IV 2
 17. Nijmegen 2005, nrs. 22, 44
 18. Kunstschrift 2018, nr. 4
 19. Nijmegen 2018-2019

Berlijn, Staatsbibliothek der Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Ms germ quart 42, f.