Meester van Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. Néerl. 3

Vlaams boekverluchter, werkzaam in Brugge rond 1400. De verluchter ontleent zijn naam aan de door hem verzorgde verluchting van een Middelnederlandse Apocalyps, bewaard te Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. Néerl. 3. Overigens gaan achter deze noodnaam waarschijnlijk (zie Brussel 1970, nr. 47) twee (Brussel 1970, nr. 47) dan wel tenminste drie (Leuven 1993, p. 115) handen schuil.

Zowel qua vormgeving als iconografie is het handschrift met de 22 hoofdstukken van de Westvlaamse vertaling van de Apocalyps van uitzonderlijk belang.

Deze Openbaring aan Johannes is de enige Middelnederlandse versie die werd verlucht. De linkerpagina (versozijde) bevat telkens één van de 22 hoofdstukken die op de tegenoverliggende rechterpagina (rectozijde) met een volbladminiatuur wordt geïllustreerd.

Het handschrift vormt het hoogtepunt van de Pre-Eyckiaanse verluchtingskunst, waaraan ook hebben bijgedragen de Meesters van de Rouengroep, de Meesters van Ushaw, de Meesters van de Roze Baldakijnen en de Meester van de New Yorkse Liber astrologiae.

De verluchters schiepen een mysterieuze sfeer door elk visioentafereel een uitgesproken visioenkarakter te verlenen, passend bij de inhoud van het handschrift en zonder precedent in de Apocalyps-iconografie.

Catalogus

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms néerl. 3 middelnederlandse Apocalyps, Brugge, ca 1400-1405

literatuur:

alle

Literatuur

  1. Vogelsang 1899, p. 31-36
  2. Lyna 1933, p. 69-70
  3. Londen 1953-1954, nr. 562
  4. Brussel 1970, nr. 47
  5. Van der Meer 1978, p. 202-235
  6. Leuven 1993, p. 113-116, nr. 37
  7. Smeyers 1998, p. 213-214