Cleveland, Cleveland Museum of Art
Inv 2011.60 Los blad uit getijdenboek met Aanbidding door de Wijzen (detail)

Meester van Popincourt

Frans boekverluchter, werkzaam te Noord-Frankrijk (Parijs) rond 1450. Ontleent zijn naam aan het Popincourt getijdenboek. Waarschijnlijk een leerling van de Bedford Meester. De stijl van de Popincourt Meester sluit aan bij die van de Bedford Meester, en wordt gekenmerkt door delicate schilderingen, zachte kleuren en formele, nogal statische composities in vaak wijdse landschappen. Zijn werk ligt ook dicht tegen dat van de Meester van Dunois aan.

De Meester van Popincourt kan mogelijk worden vereenzelvigd met de Meester van Thomas Hoo. De literatuur is hieromtrent niet eenduidig. König 1989 (1) in nr. 56 gaat uit van deze vereenzelviging en prefereert de naam Meester van Thomas Hoo.

In Sotheby’s 16 juni 1997 (Beck), lot 24 staat daarentegen de naam Meester van Popincourt op de voorgrond. Plotzek in Keulen 1987, nrs. 21 en 22 (met name in nr. 22 op p. 116) meent dat, hoewel sterk gelijkend, toch sprake is van twee onderscheiden kunstenaarspersoonlijkheden.

In onderhavig lexicon worden daarom beide namen afzonderlijk behandeld, waarbij dus in de gaten dient te worden gehouden dat van een zekere overlap sprake kan zijn.

Catalogus

Cleveland, Cleveland Museum of Art

Inv 2011.60 Los blad uit getijdenboek met Aanbidding door de Wijzen, Parijs, ca 1440-1450

Cleveland, Cleveland Museum of Art
Inv 2011.60 Los blad uit getijdenboek met Aanbidding door de Wijzen

literatuur:

 • Cleveland 1999, nr. 46

Londen, Sotheby’s

Catalogus 20 juni 1995, lot 112 getijdenboek, Parijs, ca 1455

literatuur:

 • Sotheby’s 20 juni 1995, lot 112

Catalogus 16 juni 1997 (Beck), lot 24 Popincourt getijdenboek, Parijs, ca 1450

literatuur:

 • Sotheby’s 16 juni 1997 (Beck), lot 24

Literatuur

 1. James 1898, nr. 35
 2. London 1908, nr. 211
 3. Warner 1920, nr. 41
 4. De Ricci 1926, nr. 35
 5. Keulen 1987, nr. 21
 6. Sotheby’s 20 juni 1995, lot 112
 7. Sotheby’s 16 juni 1997 (Beck), lot 24
 8. Cleveland 1999, nr. 46